ไฟไซเรน ไฟหมุน

PF-3162 PF-WL10 PF-FLS-01 PF-WL8
ชื่อสินค้า รายละเอียด
ไฟแฟลช LED แบบกลม
 • PF3162-R ไฟ LED สีแดง ขนาด 3.5 นิ้ว
 • PF3162-Y ไฟ LED สีเหลือง ขนาด 3.5 นิ้ว
 • PF3162-B ไฟ LED สีน้ำเงิน ขนาด 3.5 นิ้ว
 • PF3162-W ไฟ LED สีขาว ขนาด 3.5 นิ้ว
ไฟแฟลช LED แบบยาว
 • PF-WL10-Y สีเหลือง ขนาด 16x97x7 ซม.
 • PF-WL10-R สีแดง ขนาด 16x97x7 ซม.
 • PF-WL10-RWB สีแดง-ขาว-น้ำเงิน ขนาด 16x97x7 ซม.
ไฟแฟลชพลังงานแสงอาทิตย์
 • PF-FLS-01Y สีเหลือง ขนาด 4.8×4 นิ้ว
 • PF-FLS-01R สีแดง ขนาด 4.8×4 นิ้ว
 • PF-FLS-01W สีขาว ขนาด 4.8×4 นิ้ว
ไฟหมุน LED
 • PF-WL8-Y ไฟสีเหลือง ขนาด 150×65 มม.
 • PF-WL8-R ไฟสีแดง ขนาด 150×65 มม.
 • PF-WL8-B ไฟสีน้ำเงิน ขนาด 150×65 มม.

PF-BM-ELE / PF-BM-LED PF-BM-GGI / PF-BM-KEC
ชื่อสินค้า รายละเอียด
ไฟแท่ง LED
 • PF-BM-ELE-1 ไฟ LED ปรับ 4 จังหวะ เบอร์ 1 ขนาด 4 นิ้ว
 • PF-BM-ELE-2 ไฟ LED ปรับ 4 จังหวะ เบอร์ 2 ขนาด 5 นิ้ว
 • PF-BM-LED 1 ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 1 ขนาด 4 นิ้ว
 • PF-BM-LED 2 ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 2 ขนาด 5 นิ้ว
 • PF-BM-LED 3 ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 3 ขนาด 6 นิ้ว
 • PF-BM-LED 4 ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 4 ขนาด 7 นิ้ว
ไฟหมุน LED
 • PF-BM-GGI-1 ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER CG หลอดไส้ เบอร์ 1 ขนาด 4 นิ้ว
 • PF-BM-GGI-2 ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER CG หลอดไส้ เบอร์ 2 ขนาด 5 นิ้ว
 • PF-BM-GGI-3 ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER CG หลอดไส้ เบอร์ 3 ขนาด 6 นิ้ว
 • PF-BM-GGI-4 ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER CG หลอดไส้ เบอร์ 4 ขนาด 7 นิ้ว
 • PF-BM-KEC-1 ไฟหมุน หลอดไส้ ยี่ห้อ KEC เบอร์ 1 ขนาด 4 นิ้ว
 • PF-BM-KEC-2 ไฟหมุน หลอดไส้ ยี่ห้อ KEC เบอร์ 3 ขนาด 6 นิ้ว

ชื่อสินค้า รายละเอียด
ไฟหมุนทรงหยดน้ำ
 • PF-WL9-R ไฟสีแดง ขนาด 7 นิ้ว
 • PF-WL9-Y ไฟสีเหลือง ขนาด 7 นิ้ว
 • PF-WL9-B ไฟสีน้ำเงิน ขนาด 7 นิ้ว

 

แชร์ :