ยางชะลอความเร็ว

จำหน่ายยางชะลอความเร็ว หรือยางหยุดรถ เป็นรูปแบบของยางลูกระนาด สีเหลืองคาดดำ มองเห็นได้จากระยะไกล เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน สนใจสอบถามโทร. 02-001-2152,098-996-4544

ยางชลอความเร็ว

PF-S02

CODE ยางชะลอความเร็ว
PFS02-B ยางชะลอความเร็ว สีดำ 40x50x5 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
PFS02-Y ยางชะลอความเร็ว สีเหลือง 40x50x5 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
PFS02-EB หัวปิดยางชะลอความเร็ว 40x25x5 ซม. สีดำ พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
PFS02-EY หัวปิดยางชะลอความเร็ว 40x25x5 ซม. สีเหลือง พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
ยางชลอความเร็ว

PF-S03

CODE พลาสติกยางชะลอความเร็ว
PFS03-B พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ 35x50x4 ซม. วัสดุทำจากพลาสติก ABS
PFS03-Y พลาสติกชะลอความเร็วสีเหลือง 35x50x4 ซม. วัสดุทำจากพลาสติก ABS
PFS03-EB หัวปิดสีดำ 20x17x4 ซม. วัสดุทำจากพลาสติก ABS
PFS03-EY หัวปิดสีเหลือง 20x17x4 ซม.  วัสดุทำจากพลาสติก ABS
ยางชลอความเร็ว

PF-S04

CODE ยางชะลอความเร็ว
PFS04-B ยางชะลอความเร็วสีดำ 27.5×24.5×4.5 ซม. วัสดุทำจากเหล็กหล่อ
PFS04-Y ยางชะลอความเร็วสีเหลือง 27.5×24.5×4.5 ซม. วัสดุทำจากเหล็กหล่อ
PFS04-EB หัวปิดสีดำ 27.5x17x4.5 ซม. วัสดุทำจากเหล็กหล่อ
PFS04-EY หัวปิดสีเหลือง 27x17x4 ซม.  วัสดุทำจากเหล็กหล่อ
ยางชลอความเร็ว

PF-S08

CODE ยางชะลอความเร็ว
PF-S08-B ยางชะลอความเร็วสีดำ 35x25x5 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
PF-S08-Y ยางชะลอความเร็วสีเหลือง 35x25x5 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
PF-S08-EB หัวปิดท้าย สีดำ 35x17x5.5 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
PF-S08-EY หัวปิดท้าย สีเหลือง 35x17x5 ซม.  พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
CODE ยางชะลอความเร็ว
PF-S05-B ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 90x50x5 ซม. พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
PF-S05-EB หัวปิดยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 90x50x5 ซม. พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
PF-S06-B ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 50x50x5 ซม. พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
PF-S06-EB หัวปิดยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 90x27x5 ซม. พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
CODE ยางชะลอความเร็ว
PF-S11-1 ยางชะลอความเร็วแบบเคลื่อนย้ายได้ 300×22.5×4.5 ซม.
PF-S14 ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว 100x10x2 ซม. สีเหลือง-ดำ
PF-S13 ยางชะลอความเร็ว 35x100x5 ซม. สีเหลือง-ดำ
ยางชลอความเร็ว

PF-S07

CODE ยางชะลอความเร็ว
PF-S07 ยางชะลอความเร็ว ยาว 180 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 5 ซม. น้ำหนัก 22 กิโลกรัม พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
PF-S07-E หัวปิดท้าย ยาว 19 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 5 ซม. น้ำหนัก 2 กิโลกรัม พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง
ยางชลอความเร็ว

PF-S09

CODE ยางชะลอความเร็ว
PF-S09-B ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 40x25x7 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง 1 เมตร ใช้ 4 ท่อน
PF-S09-EB ยางชะลอความเร็ว สีเหลือง ขนาด 40x25x7 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง 1 เมตร ใช้ 4 ท่อน
PF-S09-B หัวปิด สีดำ 40x20x7 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง 1 เมตร ใช้ 4 ท่อน
PF-S09-EB หัวปิด สีเหลือง 40x20x7 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง 1 เมตร ใช้ 4 ท่อน
ยางชลอความเร็ว

PF-S10

CODE ยางชะลอความเร็ว
PF-S10-BY ยางชะลอความเร็ว สีดำ-เหลือง ขนาด 35x100x7 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง ท่อนละเมตร
PF-S10-EB หัวปิด สีดำ 35x17x5.7 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง ท่อนละเมตร
PF-S10-EY หัวปิด สีเหลือง 35x17x5.7 ซม. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง ท่อนละเมตร
CODE อุปกรณ์ยางชะลอความเร็ว
PF-S12-R ยางชะลอความเร็วแบบโซล่าเซลล์ สีแดง LED 6 ดวง ขนาด 30 ซม. สูง 4 ซม. น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
PF-S12-Y ยางชะลอความเร็วแบบโซล่าเซลล์ สีเหลือง LED 6 ดวง ขนาด 30 ซม. สูง 4 ซม. น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
PFS01-R พุกถนนเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.
CODE ยางกั้นล้อ
PF-PB-01 ยางกั้นล้อ ยาว 48 ซม. กว้าง 14 ซม. สูง 10 ซม. น้ำหนัก 3 กิโลกรัม ใช้พุกติดตั้ง 2 ตัว
PF-PB-01A ยางกั้นล้อ ยาว 58 ซม. กว้าง 11 ซม. สูง 10 ซม. น้ำหนัก 4 กิโลกรัม ใช้พุกติดตั้ง 3 ตัว
PF-PB-01B ยางกั้นล้อ ยาว 50 ซม. กว้าง 15 ซม. สูง 10 ซม. น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม ใช้พุกติดตั้ง 2 ตัว
PF-PB-01C ยางกั้นล้อ ยาว 55 ซม. กว้าง 15 ซม. สูง 15 ซม. น้ำหนัก 9 กิโลกรัม ใช้พุกติดตั้ง 2 ตัว
PF-PB-01D ยางกั้นล้อ ยาว 90 ซม. กว้าง 15 ซม. สูง 10 ซม. น้ำหนัก 7 กิโลกรัม ใช้พุกติดตั้ง 2 ตัว
แชร์ :