แผงกั้นจราจร

จำหน่ายแผงกั้นจราจร ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งแบบสแตนเลส แบบสะท้อนแสง และแบบบรรจุน้ำ มีคุณภาพ ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน สนใจสอบถามโทร. 02-001-2152 ,098-996-4544

แผงกั้นจราจร

CODE แผงกั้นจราจร
PFW01-01 แผงกั้นจราจรขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
PFW01-02 แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
PFW01-03 แผงกั้นจราจรขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ
PFW01-04 แผงกั้นจราจรขนาด 1 เมตร มีล้อ
PFW01-05 แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร มีล้อ
PFW01-06 แผงกั้นจราจรขนาด 2 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรสแตนเลส

CODE แผงกั้นจราจร
PFW02-01 แผงกั้นจราจรขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
PFW02-02 แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
PFW02-03 แผงกั้นจราจรขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ
PFW02-04 แผงกั้นจราจรขนาด 1 เมตร มีล้อ
PFW02-05 แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร มีล้อ
PFW02-06 แผงกั้นจราจรขนาด 2 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรแบบหูช้าง

CODE แผงกั้นจราจร
PFW01-11 แผงกั้นจราจรขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
PFW01-12 แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
PFW01-13 แผงกั้นจราจรขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ
PFW01-14 แผงกั้นจราจรขนาด 1 เมตร มีล้อ
PFW01-15 แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร มีล้อ
PFW01-16 แผงกั้นจราจรขนาด 2 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรแบบหูช้าง (สแตนเลส)

CODE แผงกั้นจราจร
PFW02-11 แผงกั้นจราจรขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
PFW02-12 แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
PFW02-13 แผงกั้นจราจรขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ
PFW02-14 แผงกั้นจราจรขนาด 1 เมตร มีล้อ
PFW02-15 แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร มีล้อ
PFW02-16 แผงกั้นจราจรขนาด 2 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรไฟไซเลน 1 ระบบ

CODE แผงกั้นจราจร
PFW04-01 แผงกั้นจราจร 1 ม. ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5” ไม่มีล้อ ชนิดไฟ 1 ระบบ
PFW04-02 แผงกั้นจราจร 1.5 ม.ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5” 1.5 ม. ไม่มีล้อ ชนิดไฟ 1 ระบบ
PFW04-03 แผงกั้นจราจร 2 ม. ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5”  ไม่มีล้อ ชนิดไฟ 1 ระบบ
PFW04-04 แผงกั้นจราจร 1 ม. ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5” มีล้อ ชนิดไฟ 1 ระบบ
PFW04-05 แผงกั้นจราจร 1.5 ม.ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5” 1.5 ม. มีล้อ ชนิดไฟ 1 ระบบ
PFW04-06 แผงกั้นจราจร 2 ม. ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5”  มีล้อ ชนิดไฟ 1 ระบบ

แผงกั้นจราจรไฟไซเลน 2 ระบบ

CODE แผงกั้นจราจร
PFW04-07 แผงกั้นจราจร 1 ม. ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5” ไม่มีล้อ ชนิดไฟ 2 ระบบ
PFW04-08 แผงกั้นจราจร 1.5 ม.ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5” 1.5 ม. ไม่มีล้อ ชนิดไฟ 2 ระบบ
PFW04-09 แผงกั้นจราจร 2 ม. ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5”  ไม่มีล้อ ชนิดไฟ 2 ระบบ
PFW04-10 แผงกั้นจราจร 1 ม. ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5” มีล้อ ชนิดไฟ 2 ระบบ
PFW04-11 แผงกั้นจราจร 1.5 ม.ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5” 1.5 ม. มีล้อ ชนิดไฟ 2 ระบบ
PFW04-12 แผงกั้นจราจร 2 ม. ชนิดมีไฟไซเรนขนาด 5”  มีล้อ ชนิดไฟ 2 ระบบ

ป้ายห้ามจอดตลอดแนว

CODE แผงกั้นจราจร
PFT03-01 ขาตั้งเหล็ก65×100 Cm พร้อมป้ายห้ามจอดตลอดแนว 65×45 Cm สะท้อนแสง
PFT03-02 ขาตั้งสแตนเลส 85×100 Cm พร้อมป้ายห้ามจอดตลอดแนว 65×45 Cm สะท้อนแสง
PFT03-031 ขาตั้งสแตนเลสชนิดโค้งมีป้าย 1 ด้าน ป้ายวงกลม 45 Cm ป้ายแนวนอน 20×45 Cm.
PFT03-04 ขาตั้งสแตนเลส ชนิดป้ายตั้งพื้น ขนาด กว้าง 47.5 x ยาว 56 x สูง 62 Cm. พร้อมข้อความ
PFT-03-041 ป้ายจราจรชนิดตั้งพื้น ขาตั้งโครงเหล็กทำสีดำ ขนาด 50x45x90 Cm. พร้อมป้ายอลูมิเนียม 1.2 มม.

แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำ

CODE แผงกั้นจราจร
PFW02-01 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ 50x100x80 ซม.
PFW02-02-0 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ 50x150x80 ซม.
PFW02-02-1 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ 45x150x55 ซม.
PFW02-03 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ 50x200x100 ซม.

 

แผงกั้นจราจร

CODE แผงกั้นจราจร
PFW03-11 ขาตั้งสแตนเลสขนาด 50 x 100 x 120 cm พร้อมป้ายขนาด 50 x 100 Cm
PFW03-12 แผงกั้นสแตนเลส ปลอดภัยไว้ก่อน ขนาด 2 เมตรมีล้อ พร้อมหูจับ
PFW03-13 ขาตั้งโครงเหล็กกล่อง1.5 ขนาด 80 x 90 Cm. พร้อมป้าย 80 x 20 cm. หน้า-หลัง
PFW03-14 แผงกั้นจราจรสีขาว-ดำ ขนาด 60 x 80 x 90 Cm. พร้อมป้าย 60 x 40 cm. สะท้อนแสง 3M
PFW03-053 แผงกั้นจราจรชนิดมีสัญญาณไฟ 5 ขนาด 100 x 120 ซม. ป้ายขนาด 70 x 120 ซม.ใช้ไฟแบตเตอรี่ 1 ระบบ
PFW04-01 1 ม.ไม่มีล้อ 1ระบบ
PFW04-02 1.5 ม.ไม่มีล้อ 1 ระบบ
PFW04-03 2 ม.ไม่มีล้อ 1 ระบบ
PFW04-04 1 ม.มีล้อ 1 ระบบ
PFW04-05 1.5 ม.มีล้อ 1 ระบบ
PFW04-06 2 ม.มีล้อ 1 ระบบ
PFW04-07 1 เมตรไม่มีล้อ2ระบบ
PFW04-08 1.5 ม.ไม่มีล้อ2ระบบ
PFW04-09 2 เมตรไม่มีล้อ2ระบบ
PFW04-10 1 เมตรมีล้อ2ระบบ
PFW04-11 1.5 เมตรมีล้อ2 ระบบ
PFW04-12 2 เมตรมีล้อ2ระบบ
PFW03-051 รางสอดป้ายขนาด 100 x 120 ซม. ป้ายขนาด 60 x 120 ซม.
PFW03-052 รางสอดป้ายขนาด 100 x 150 ซม. ป้ายขนาด 50 x 150 ซม.
PFW03-07 มีสัญญาณไฟ 5 พร้อมป้ายขนาด 120 x 150 ซม. ใช้ไฟแบตเตอรี่ 1 ระบบ
PFW05-1 ชนิดตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 1.2 เมตร ไม่มีล้อ
PFW05-2 ชนิดตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 1.2 เมตร มีล้อ

 

 

แผงกั้นจราจร

CODE แผงกั้นจราจร
PFW07-1 แผงกั้นเหล็ก ชนิดถอดประกอบได้ เหลือง-ดำ 2.5 ม
PFW07-2 แผงกั้นพลาสติก สีเหลือง-ดำ สามารถทำโลโก้ได้
PF-RF-01 แผงกั้นยืดหดได้แบบมีล้อ 45 x 500 x 170 Cm
PF-RF-02 แผงกั้นพลาสติกยืดหดได้ กว้าง 250 cm สูง 96 cm
PF-RF-03 แผงกั้นสแตนเลสยืด หดได้ ขนาด 50 x 270 x 120 Cm
PF-RF-04 แผงกั้นเหล็กยืดหดได้ กว้าง 250 cm สูง 110 cm
PF-RF-05 แผงกั้นพลาสติกพับเก็บได้ กว้าง 135 สูง 90 Cm (3 แผ่นต่อ 1 ชุด)
PF-RF-06 แผงกั้นพลาสติกพับเก็บได้ ขนาด 58 x 380 x 100 Cm
PF-RG-01M สีเงินสแตนเลส (Silver) 54 x 100 x 90 Cm

 

แชร์ :