วันอาทิตย์, ตุลาคม 1, 2023
PF traffic CO.,LTD

PF traffic CO.,LTD

คัดสรรและรวบรวมอุปกรณ์ให้ความปลอดภัย และจราจรหลากหลายประเภท ที่ได้มาตรฐาน

ทาสี ตีเส้นจราจร Traffic Line

งานทาสี ตีเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นจราจร ผสมลูกแก้วสะท้อนแสง มาตรฐานกรมทาง เนื้อสีมีความคงทนถาวร สามารถมองเห็นเส้นได้อย่างชัดเจนมากกว่าสีจราจร

ทางม้าลาย ทางจักรยาน เส้นเตือน ลูกระนาด ช่องจอดรถ ช่องจอดคนพิการ ฯลฯ และปรับพื้นถนน ที่ได้มาตรฐานสากล

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

ติดต่อสอบถาม

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558