PF traffic CO.,LTD

PF traffic CO.,LTD

คัดสรรและรวบรวมอุปกรณ์ให้ความปลอดภัย และจราจรหลากหลายประเภท ที่ได้มาตรฐาน

แผงกั้นพลาสติกบรรจุน้ำ Plastic Barrier

จำหน่าย แผงกั้นบรรจุน้ำ แบริเออร์

มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งแบบบรรจุน้ำ มีคุณภาพ ทนทาน และใช้งานได้ยาวนานซึ่ง

CODE Product Price
PFW02-01 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ ขนาด 50x100x80 Cm. 1800.-
PFW02-012 แผงกั้นบรรจุนำได้ ขนาด 52x100x80 Cm. 1800.-

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

CODE Product Price
PFW02-02-0 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้  ขนาด 50x150x80 Cm. 3200.-

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

CODE Product Price
PFW02-03 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ขนาด 50x200x100 Cm. 4500

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

 

CODE Product Price
PFW02-03 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ขนาด 45x150x55 Cm.  ( สีส้ม ) 2150
PFW02-04 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ขนาด 45x150x55 Cm. ( สีขาว ) 3700

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

CODE Product Price
PFW02-05 แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ (แบริเออร์) ขนาด 56×78 Cm. 2900.-
PFW02-06 แบริเออร์กันชน ขนาด 90×36 Cm. 2050.-

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

แบริเออร์ 56x100x80 Cm.
CODE Product Price
PFW02-BY แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำได้ 56x100x80 Cm. พร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง-ดำ 3390.-

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558