ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ / ป้ายจำกัดความสูง

CODE ชื่อสินค้า
ST-HBS-45 ป้ายจำกัดความสูง วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 mm. ขนาด 45 Cm. สะท้อนแสง 3M (สามารถเปลี่ยนความสูงได้ ตามความต้องการ)
ST-HBS-60 ป้ายจำกัดความสูง วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 mm. ขนาด 60 Cm. สะท้อนแสง 3M (สามารถเปลี่ยนความสูงได้ ตามความต้องการ)
ST-HBS-20100 ป้ายจำกัดความสูง วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 mm. ขนาด 20×100 Cm. สะท้อนแสง 3M (สามารถเปลี่ยนความสูงได้ ตามความต้องการ)
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนจำกัดความสูง พลังงานแสงอาทิตย์

รหัส PF-SL-01
– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED ไม่น้อยกว่า 100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใสPcแท้เพิ่มค่าความสว่าง
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PFLS-01 Y ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ขนาด 300 มม. LED 170 แผงโซล่า 10 W
PFLS-02 Y ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ขนาด 300 มม. LED 230 แผงโซล่า 10 W
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

โคมไฟกระพริบสลับ  2 ดวง พลังงานแสงอาทิตย์

รหัสสินค้า  PF-LS2

ประกอบไปด้วย

โคมไฟขนาด 300 มม ตัวโคมทำมาจากโพลีคาร์บอเนต แบบผิวมันเงา
LED : 186,125 ดวง ขนาด 5mm ชนิด ultra bright แสงสีเหลือง เหลือง หรือ แสงสีแดง เหลือง
แผงโซล่าเซลล์ :  20 วัตต์  
แบตเตอรี่ : 12V 8Ah (x2)

 กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller
 ค่าความสว่าง14,000 – 18,200 mcd/หลอด 
ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

 

CODE ชื่อสินค้า
PF-SP60-10 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 10 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-20 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 20 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-30 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 30 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-40 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 40 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-50 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 50 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-60 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 60 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-70 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 70 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-80 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 80 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้าย U-TURN พลังงานแสงอาทิตย์
รหัสสินค้า PF-SSR-01
 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์
 – ขนาดของป้าย 60x100cm
 – ขนาดของป้าย 45x75cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 140 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้เพิ่มค่าความสว่าง กันน้ำ
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายเตือนเกาะกลางถนนชนิดป้ายวงกลมแบบลูกศรคู่ พลังงานแสงอาทิตย์
ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-LF-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
– ป้ายสัญลักษณ์ลูกศร ขนาด 60cm

– ป้ายสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์เหลืองดำ ขนาด 45x75cm
– สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 
– แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
– แบตเตอรี่ 12V/15Ah
– หลอด LED Ultra Bright ไม่น้อยกว่า 100 ดวง
– กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
– ค่าความสว่าง 18,100 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันแตก

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนเกาะกลางถนนชนิดลูกศรเดี่ยว พลังงานแสงอาทิตย์
ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-LF-02

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
– ป้ายสัญลักษณ์ลูกศร ขนาด 60cm

– ป้ายสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์เหลืองดำ ขนาด 45x75cm
– สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 
– แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
– แบตเตอรี่ 12V/15Ah
– หลอด LED Ultra Bright ไม่น้อยกว่า 100 ดวง
– กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
– ค่าความสว่าง 18,100 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันแตก

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายไฟกระพริบเตือนแนวทางโค้ง 90 ดวง พลังงานแสงอาทิตย์

รหัสสินค้า  PF-CHV-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
– ขนาดของป้าย 60×75 cm
– สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 

– แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
– แบตเตอรี่ 12V/8Ah
– หลอด LED Ultra Bright ไม่น้อยกว่า 90 ดวง
– กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
– ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันแตก

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

 

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า  PF-SWS-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60×60.cm.หรือขนาด.75×75.cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 180 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายเตือนทางแคบโซล่าเซลล์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า  PF-SNS-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED ไม่น้อยกว่า 160 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันแตก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนทางโค้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ต.๒

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SCS-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cmหรือขนาด75x75cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 180 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายเตือนระวังทางแยกพลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SBS-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cmหรือขนาด75x75cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 180 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนลูกระนาด พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SXS-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED ไม่น้อยกว่า100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำกันแตก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายเตือนมีสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-LPF-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cmหรือ 75x75cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
  -3M แท้ GRADE DIAMOND Prismatic งานจราจร
  -3M แท้ Engineering GRADE Prismatic EGP งานจราจร

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 120 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนระวังข้างหน้ามีทางแยก (สามแยก) พลังงานแสงอาทิตย์
ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SBS-02

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ป้ายขนาด ขนาด 60×100 และ 90×120 cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
  -3M แท้ GRADE DIAMOND Prismatic งานจราจร
  -3M แท้ Engineering GRADE Prismatic EGP งานจราจร

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 90×120 cm = 264 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายระวังข้างหน้ามีทางสี่แยก พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SBS-03

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์ทำสีอบ
 – ขนาดของป้าย 60×100 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Brightไม่น้อยกว่า 100 ดวง แสงสีเหลือง
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

 

ป้ายเตือนห้ามจอดวันคู่-คี่พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SDP-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์ทำสีอบ
 – ขนาดของป้าย 45×75 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่ 12V/12Ah
 – หลอด LED Ultra Brightไม่น้อยกว่า 100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

 

ป้ายระวังฝนตกถนนลื่นโซล่าเซลล์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SWW-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x100cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED 100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

 

ป้ายเตือนทางรถไฟโซล่าเซลล์ 

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-TS-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 90×120 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED 164 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายไฟกระพริบเตือนสวมหมวกกันน็อคโซล่าเซลล์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SH-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 45×75 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/12Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED 100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนเขตทางคนข้ามถนน พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-CWZ-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ป้ายสัญลักษณ์ ห้าเหลี่ยมรูปคนข้ามถนน ขนาด 60×60 cm.
 – ป้ายข้อความสี่เหลี่ยม ขนาด 50×60 และ 60×60 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 160 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายไฟโรงเรียน , ป้ายเขตโรงเรียน , ป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์
 
    ป้ายไฟโรงเรียน , ป้ายเขตโรงเรียน , ป้ายเตือนเขตโรงเรียน เพื่อเตือนเขตคนข้ามถนน ในพื้นที่โรงเรียน
    ป้ายไฟโรงเรียน ใช้เพื่อบ่งบอก ว่าพื้นที่นี้มีเด็กใช้ถนน เป็นจำนวนมาก สามารถเตือนผู้ใช้ถนน ให้ระวังในการขับขี่พาหนะ
ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-WSL-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ

 – ป้ายสัญลักษณ์ ห้าเหลี่ยมรูปคนข้ามถนน ขนาด 60x60cm
 – ป้ายข้อความสี่เหลี่ยม ขนาด 50×60 และ 60x60cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 160 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 
ป้ายเตือนเขตโรงเรียนจำกัดความเร็ว 30 กม. พลังงานแสงอาทิตย์
รหัสสินค้า PF-SWSL-01
ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม
 -แผ่นเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 60x120cm
 -ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M แท้ 
 ป้ายไฟกระพริบ เขตโรงเรียน
 -กล่องเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 50x60cm
 -แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 -แบตเตอรี่ 12V 8Ah
 -ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 -หลอด LED Ultra Bright  144 ดวง  แสงสีเหลือง
 -กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 

 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใสPcแท้เพิ่มค่าความสว่าง 
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
ป้ายเตือนระวังรถ เข้า-ออก พลังงานแสงอาทิตย์
รหัสสิค้า PF-SBW-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 160 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนหยุดรอเข้าชั่งเกาะกลางถนน พลังงานแสงอาทิตย์

รหัสสินค้า PF-SWSL-02

– ป้ายสัญลักษณ์ หยุดรอเข้าชั่ง แปดเหลี่ยม  ขนาด 60cm
– ป้ายสัญลักษณ์ลูกศร  วงกลม ขนาด 60cm
– ป้ายสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์เหลืองดำ ขนาด 45x75cm

– สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 -แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 -แบตเตอรี่ 12V 8Ah
 -ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 -หลอด LED Ultra Bright  144 ดวง  แสงสีเหลือง
 -กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 

 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใสPcแท้เพิ่มค่าความสว่าง 
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

รายละเอียดสินค้า

ชุดไฟกระพริบหยุดตรวจ สามารถเคลื่อนย้ายได้

รหัสสิค้า PF-SWSL-02

รายละเอียด

โคมไฟกระพริบ ขนาด 300มม. แสงสีเหลือง/แดง
ป้ายเหล็กชุปซิงค์ ขนาด 60cm และป้ายบอกหน่วยงาน
โครงป้ายที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกได้ สูง 1.5 เมตร

 

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BT-01 ป้ายไฟเตือน LED ติดท้ายรถ ขนาด 60x120x5 Cm LED 612 ดวง 12VDC
PF-BT-02B ป้ายไฟ LED เตือนติดท้ายรถชนิดลูกศร 85×46 Cm ผ้าสีดำลูกศรสีเหลือง
PF-BT-02R ป้ายไฟ LED เตือนติดท้ายรถชนิดลูกศร 85×46 Cm ผ้าสีแดงลูกศรสีขาว
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-CHV-041 ป้ายเตือนก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40×120 Cm ชนิดลูกศร ปรับได้ 4 จังหวะ
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-SPLS-02 เสากิ่งเดี่ยวแขนยื่นแบบแขนตรง Single Mast Arm สูง 6 เมตร + ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ แผง 5W ขนาด โคม 300 mm. หลอด LED 170 หลอด แบตเตอรี่ 12 V 7.5 Ah (2ชุด) สีเหลือง + หน้าป้าย 75×300 Cm. ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียม ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M T9
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

แชร์ :

เปลสนาม/เสื้อชูชีพ/ห่วงชูชืพ

เปลสนาม

รายละเอียดสินค้า

กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย LONG SPINE BROAD
ใช้เคลื่อนย้าย ผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บ

รายละเอียดสินค้า DESCRIPTION
Long Spinal Board ผลิตจาก High-Density Polyethylene (HDPE)
คุณภาพสูง
– น้ำหนักประมาณ 8 กก.สามารถลอยน้ำได้
– ผลิตโดยการหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวตลอดสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายโดยสิ่งสกปรกไม่เกาะติดค้าง
– วัสดุไม่มีส่วนประกอบของโลหะ, มีช่องมือจับโดยรอบเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
– สามารถ X-RAY และนำเข้าเครื่อง MRIได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการแสดงผลของเครื่อง
– รับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัมอุปกรณ์ประกอบ :
– สามารถใช้งานร่วมกับเฝือกคอได้ทุกรุ่น
– วัสดุไม่มีส่วนประกอบของโลหะ สามารถ X-RAYได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการแสดงผลของฟิลม์

CODE ชื่อสินค้า
PF-LSB-01A เปลสนาม 1 ท่อน ขนาด 183 x 44.7 cm. หนาเพียง 5 น้ำหนักเบาเพียง  8 กิโกกรัม

CODE ชื่อสินค้า
PF-LSB-01 เปลสนามพับ 2 ท่อน ขนาด 187x50x4 cm.

CODE ชื่อสินค้า
PF-LSB-02 เปลสนามพับ 4 ท่อน ขนาด 191x47x3 cm.
สนใจสินค้า เปลสนามพับ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า รับน้ำหนัก
PF-LV01-S เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด S วัสดุผ้าร่ม 30 Kg.
PF-LV01-M เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด M วัสดุผ้าร่ม 40 Kg.
PF-LV01-L เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด L วัสดุผ้าร่ม 90 Kg.
PF-LV01-XL เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด XL วัสดุผ้าร่ม 110 Kg.
CODE ชื่อสินค้า รับน้ำหนัก
PF-LV02-S เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด S วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D 30 Kg.
PF-LV02-M เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด M วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D 40 Kg.
PF-LV02-L เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด L วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D 90 Kg.
PF-LV02-XL เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด XL วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D 110 Kg.
สนใจสินค้า เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า รับน้ำหนัก
PF-LV06-S เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด S วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D เคลือบ2ชั้น มีแถบสะท้อนแสง 30 Kg.
PF-LV06-M เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด M วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D เคลือบ2ชั้น มีแถบสะท้อนแสง 40 Kg.
PF-LV06-L เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด L วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D เคลือบ2ชั้น มีแถบสะท้อนแสง 90 Kg.
PF-LV06-XL เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด XL วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D เคลือบ2ชั้น มีแถบสะท้อนแสง 110 Kg.
CODE ชื่อสินค้า รับน้ำหนัก
PF-LV07-S เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด S วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D เคลือบ2ชั้น พร้อมปกรองคอ มีแถบสะท้อนแสง 30 Kg.
PF-LV07-M เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด M วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D เคลือบ2ชั้น พร้อมปกรองคอ มีแถบสะท้อนแสง 40 Kg.
PF-LV07-L เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด L วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D เคลือบ2ชั้น พร้อมปกรองคอ มีแถบสะท้อนแสง 90 Kg.
PF-LV07-XL เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค ขนาด XL วัสดุผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด 420D เคลือบ2ชั้น พร้อมปกรองคอ มีแถบสะท้อนแสง 110 Kg.
สนใจสินค้า เสื้อชูชีพ 5 ตัวล็อค โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า รับน้ำหนัก
PF-LB-01 ห่วงชูชีพ ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 28 ” พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง                 พร้อมกับเชือก ทั้งสี่่ด้าน 2.5 Kg.
สนใจสินค้า ห่วงชูชีพ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ชื่อสินค้า : ห่วงชูชีพ ชนิดโฟมขนาด 24 ”

รหัสสินค้า: PF-LB-02WR

รายละเอียดสินค้า:

 • ห่วงชูชีพ ชนิดโฟม มีสีขาว คาดแดง
 • ห่วงชูชีพไฟเบอร์ ขนาด 24นิ้ว ทำจากโฟม
 • ภายในบรรจุโฟมสังเคราะห์ PE ที่อัดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน
 • ห่วงวงนอกกว้าง 24 นิ้ว วงใน 13 นิ้ว หนา 4 นิ้ว หนัก 0.5 กิโลกรัม

ชื่อสินค้า : ห่วงชูชีพ ชนิดโฟมขนาด 24 ”

รหัสสินค้า: PF-LB-02OB

รายละเอียดสินค้า:

 • ห่วงชูชีพ ชนิดโฟม มีสีส้ม คาดนำเงิน
 • ห่วงชูชีพไฟเบอร์ ขนาด 24นิ้ว ทำจากโฟม
 • ภายในบรรจุโฟมสังเคราะห์ PE ที่อัดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน
 • ห่วงวงนอกกว้าง 24 นิ้ว วงใน 13 นิ้ว หนา 4 นิ้ว หนัก 0.5 กิโลกรัม

ชื่อสินค้า : ห่วงชูชีพ ชนิดโฟมขนาด 24 ”

รหัสสินค้า: PF-LB-02O

รายละเอียดสินค้า:

 • ห่วงชูชีพ ชนิดโฟม มีสีส้ม คาดแถบสะท้อนแสง
 • ห่วงชูชีพไฟเบอร์ ขนาด 24นิ้ว ทำจากโฟม
 • ภายในบรรจุโฟมสังเคราะห์ PE ที่อัดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน
 • ห่วงวงนอกกว้าง 24 นิ้ว วงใน 13 นิ้ว หนา 4 นิ้ว หนัก 0.5 กิโลกรัม

แชร์ :

ไฟไซเรน ไฟหมุน

จำหน่ายไฟไซเรล ไฟหมุน คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ใช้ได้ในทุกสถานที่ มีความทนทานสูง สนใจสอบถามโทร. 02-001-2152 Line ID : @pftraffic 

ไฟแท่ง ELE ชนิด LED ปรับได้ 4 จังหวะ  ยี่ห้อBAIMER (แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน)
CODE ชื่อสินค้า
PF-BM-ELE-1 ไฟแท่ง ELE ชนิด LED ปรับได้ 4 จังหวะ ไฟหมุน, ไฟแฟลช, ไฟหมุน+แฟลช, ไฟกระพริบ ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 1 ขนาด 4”
PF-BM-ELE-2 ไฟแท่ง ELE ชนิด LED ปรับได้ 4 จังหวะ ไฟหมุน, ไฟแฟลช, ไฟหมุน+แฟลช, ไฟกระพริบ ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 2 ขนาด 5”

ไฟหมุน LED ยี่ห้อ BAIMER มี 4 สีให้เลือก (แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน) 
CODE ชื่อสินค้า
PF-BM-LED-1 ไฟหมุน CG – LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 1 ขนาด 4”
PF-BM-LED-2 ไฟหมุน CG – LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 2 ขนาด 5”
PF-BM-LED-3 ไฟหมุน CG – LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 3 ขนาด 6”
PF-BM-LED-4 ไฟหมุน CG – LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 4 ขนาด 7”

ไฟหมุน CG – หลอดไส้ ยี่ห้อ BAIMER มี 4 สีให้เลือก (แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน) 
CODE ชื่อสินค้า
PF-BM-CG-1 ไฟหมุน CG – หลอดไส้ ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 1 ขนาด 4”
PF-BM-CG-2 ไฟหมุน CG – หลอดไส้ ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 2 ขนาด 5”
PF-BM-CG-3 ไฟหมุน CG – หลอดไส้ ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 3 ขนาด 6”
PF-BM-CG-4 ไฟหมุนCG – หลอดไส้ ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 4 ขนาด 7”
สนใจสินค้า ไฟหมุน ไฟไซเรล โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-FLS-01Y ไฟแฟลชพลังงานแสงอาทิตย์ฐานแม่เหล็ก ขนาด 4.8”x4” สีเหลือง
PF-FLS-01R ไฟแฟลชพลังงานแสงอาทิตย์ฐานแม่เหล็ก ขนาด 4.8”x4” สีแดง
PF-FLS-01W ไฟแฟลชพลังงานแสงอาทิตย์ฐานแม่เหล็ก ขนาด 4.8”x4” สีขาว ไฟสีน้ำเงินสลับแดง
ไฟแฟลช LED พลังงานแสงอาทิตย์
– เส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐาน : 4.8” ความสูง :4”
– วัสดุทำจาก: polycarbonate (PC) for lens
– จำนวน LED : 8 ดวง
– กำลังไฟ: 5000±500 mcd
– อายุการใช้งาน : มากกว่า 5 ปี 
– แบตเตอรี่: 2 ชิ้น 3.2V 1200 mAh lithium battery
– แผงโซล่า: 5V 150 mA 
– ระยะการมองเห็น : มากกว่า 1000 เมตรในที่มืด
– ระยะเวลาการทำงาน: ชาร์จเต็ม 8 ชั่วโมง ใช้งานได้มากกว่า 120 ชั่วโมง
– การทำงาน : ไฟจะทำงานในสานที่ที่มีแสงน้อย หากอยู่ตรงกลางแจ้งหรือที่สว่าง ไฟแฟลชจะไม่ทำงานและเก็บแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ
สนใจสินค้า ไฟหมุน ไฟไซเรล โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-FLED-R ไฟแฟลช LED 12V, ฐานแม่เหล็ก ขนาด 3.5” สูง 4” ติดหลังคารถ สีแดง
PF-FLED-Y ไฟแฟลช LED 12V, ฐานแม่เหล็ก ขนาด 3.5” สูง 4” ติดหลังคารถ สีเหลือง
PF-FLED-B ไฟแฟลช LED 12V, ฐานแม่เหล็ก ขนาด 3.5” สูง 4” ติดหลังคารถ สีน้ำเงิน
PF-FLED-W ไฟแฟลช LED 12V, ฐานแม่เหล็ก ขนาด 3.5” สูง 4” ติดหลังคารถ สีขาว
 • ไฟแฟลช LED 12V, ฐานแม่เหล็ก ขนาด 3.5” สูง 4” ติดหลังคารถ
 • มาตรฐาน IP65 กันน้ำได้
 • มาพร้อมที่จุดบุหรี่ ใช้สำหรับติดหลังคารถ
 • เป็นไฟ LED มองเห็นได้ 360°
 • ใช้งานง่าย ติดกับหลังคารถได้เลย
 • สามารถใช้บนรถเครน รถโฟล์คลิฟท์ รถอาสาสมัครทั่วไป
 • มองเห็นได้ไกลถึง 800 เมตรในที่มืด
สนใจสินค้า ไฟหมุน ไฟไซเรล โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-WL9-R ไฟหมุนทรงหยดน้ำ 12V ฐานแม่เหล็ก ติดหลังคารถ ขนาด 7” สูง 5” สีแดง
PF-WL9-Y ไฟหมุนทรงหยดน้ำ 12V ฐานแม่เหล็ก ติดหลังคารถ ขนาด 7” สูง 5” สีเหลือง
PF-WL9-B ไฟหมุนทรงหยดน้ำ12V ฐานแม่เหล็ก ติดหลังคารถ ขนาด 7” สูง 5” สีแดง

แชร์ :

เสื้อกันฝน & กระบองไฟกระพริบ

จำหน่ายเสื้อกันฝน กระบองไฟกระพริบ ป้ายไฟ LED ชนิดพกพา สินค้าคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-408-5637

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PF-RCA01 เสื้อกันฝนโค้ทส้ม คาดแถบสะท้อนแสง 1 แถบ (ชนิดทั่วไป)
PF-RCA02 เสื้อกันฝนโค้ทส้ม คาดแถบสะท้อนแสงรูปตัว T
PF-RCA03 เสื้อ – กางเกง กันฝน สีส้ม คาดแถบสะท่อนแสง 1 แถบ
PF-RCA03-A เสื้อ – กางเกง กันฝน สีส้ม คาดแถบสะท่อนแสง 1 แถบรอบตัว
PF-RCA03-B เสื้อ – กางเกง กันฝน สีส้ม คาดแถบสะท่อนแสง 1 แถบรอบตัว

 

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PF-RCA04 เสื้อกันฝนโค้ทเขียว คาดแถบ สะท้อนแสง 1 แถบ (ชนิดทั่วไป)
PF-RCA05 เสื้อ – กางเกง กันฝน สีเขียว คาดแถบสะท่อนแสง 1 แถบ
PF-RCA06 เสื้อกันฝนชุดกันฝน เสื้อ-กางเกง สีส้มติดแถบสะท้อน แสงรอบตัวมาพร้อมไฟLEDปรับกระพริบได้ 3 จังหวะ LED Rain Coat

 

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PFL-01R 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีแดง
PFL-01R-B 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง สีแดง สามารถชาร์จไฟได้ โดยใช้ไฟ 220 V
PFL-01R-3 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง, ไฟฉายด้านบน ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีแดง
PFL-01G 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีเขียว
PFL-01B 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีน้ำเงิน
PFL-01Y 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีน้ำเงิน
PFL-01RGY 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีแดง-น้ำเงิน-ขาว
PFL-O2R กระบองไฟกระพริบชนิดยาวพิเศษ ขนาด 87×3.5Cm. สีแดง ทำงาน 2 จังหวะ คือ ไฟกระพริบ-ไฟค้าง

 

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PFL-O3 กระบองไฟกระพริบแบบพกพา ขนาด 26×3.5 Cm. 3 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง,ไฟฉาย ฐานแม่เหล็ก
PFL-O4 ป้ายไฟLED ชนิดพกพา ขนาด 18×34 cm. พร้อมป้ายข้อความ
แชร์ :

ไม้กระดก & ป้ายไฟเตือน

จำหน่ายไม้กระดก ประตูหมุนล้อเลื่อน ป้ายไฟเตือน สินค้าคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-408-5637

 

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PF-GB-01-A ไม้กระดก Automatic ความยาว 1 เมตร – 1.99 เมตร
PF-GB-02-A ไม้กระดก Automatic ความยาว 2 เมตร – 2.99 เมตร
PF-GB-03-A ไม้กระดก Automatic ความยาว 3 เมตร – 3.99 เมตร
PF-GB-04-A ไม้กระดก Automatic ความยาว 4 เมตร – 4.99 เมตร
PF-GB-05-A ไม้กระดก Automatic ความยาว 5 เมตร – 6 เมตร
PF-GB-01-M ไม้กระดก Manual ความยาว 1 เมตร – 1.99 เมตร
PF-GB-02-M ไม้กระดก Manual ความยาว 2 เมตร – 2.99 เมตร
PF-GB-03-M ไม้กระดก Manual ความยาว 3 เมตร – 3.99 เมตร
PF-GB-04-M ไม้กระดก Manual ความยาว 4 เมตร – 4.99 เมตร
PF-GB-05-M ไม้กระดก Manual ความยาว 5 เมตร – 6 เมตร

 

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PF-GB-01S ประตูหมุนล้อเลื่อนสแตนเลส ขนาด 1OOX80 Cm.
PF-GB-02S ประตูหมุนล้อเลื่อนสแตนเลส ขนาด 2OOX80 Cm.
PF-GB-03S ประตูหมุนล้อเลื่อนสแตนเลส ขนาด 3OOX80 Cm.

 

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PF-NB-N1 ขนาด 30 X 21 X 60 cm
PF-NB-N2 ขนาด 100 X 63 cm
PF-NB-N3 ขนาด 26 X 66 cm
PF-NB-N4S ขนาด 24 x 58 cm สีเงิน
PF-NB-N4G ขนาด 24 x 58 cm สีทอง
แชร์ :

ปุ่มทางเดินคนพิการ

ปุ่มทางเดินคนพิการ

จำหน่ายปุ่มทางเดินสำหรับคนพิการ คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ใช้ได้ในทุกสถานที่ มีความทนทานสูง สนใจสอบถามโทร. 02-001-2152 Line ID : @pftraffic 

รูปภาพสินค้า CODE ชื่อสินค้า
PF-BW-021S1 ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลสแนวจุด ขนาด 35mm. ลายวงกลม
PF-BW-021S2 ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลสแนวทาง ขนาด 35×280 mm. ลายวงกลม
PF-BW-023S1 ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลสแนวจุด ขนาด 35mm.  ลายฟัน
PF-BW-023S2 ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลสแนวทาง ขนาด 35×280 mm.  ลายฟัน
PF-BW-022S1 ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลสแนวจุด ขนาด 35mm. ไม่มีลาย
PF-BW-022S2 ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลสแนวทาง ขนาด 35×280 mm. ไม่มีลาย

 

สนใจสินค้า ติดต่อ 02-001-2150 ,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

PF-BW-01S-Y PF-BW-01W-Y PF-BW-01S-G PF-BW-01W-G
CODE ชื่อสินค้า
PF-BW-01S-Y วัสดุ PVC สีเหลือง ขนาด 300x300x2.5 mm. เป็นลายจุด
PF-BW-01W-Y วัสดุ PVC สีเหลือง ขนาด 300x300x2.5 mm. เป็นลายแนวทาง
PF-BW-01S-G วัสดุ PVC สีเทา ขนาด 300x300x2.5 mm. เป็นลายจุด
PF-BW-01W-G วัสดุ PVC สีเทา ขนาด 300x300x2.5 mm. เป็นลายแนวทาง

 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BW-02W-Y ทางเดินคนพิการ วัสดุสแตนเลส ขนาด 300x300x1 mm. เป็นลายแนวทาง
PF-BW-02S-Y ทางเดินคนพิการ วัสดุสแตนเลส ขนาด 300x300x1 mm. เป็นลายจุด
รายละเอียดวัสดุ : 
– ใช้เพื่อกันลื่น หรือ บ่งบอกทางเดินให้คนพิการ
– มีความแข็งแกร่ง คงทน ถาวร การเคลือบผิวทนต่อกรด ด่าง 
– ทำจากวัสดุสแตนเลส เกรด 304 ไม่เป็นสนิม
– ขนาดสินค้า  300 x 300 มม. ความหนา 1 mm. 
– ทางเดินคนพิการสแตนเลส ติดตั้งง่าย เพียงแค่ยึดน๊อต 5 ตัวต่อแผ่น
– เหมาะกับติดตั้งทางลงทางขึ้นบันได เพื่อกันลื่น ป้องกันอุบัติเหตุ
– รูปแบบลวดลาย – แบบรอยยาวในแนวนอน และ แบบรอยนูนจุด

แชร์ :

กระจกโค้ง

จำหน่ายกระจกโค้ง ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งแบบสแตนเลส กระจกโค้งแท้ กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต มีคุณภาพ ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน สนใจสอบถามโทร. 02-001-2152 , 098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-P01 กระจกโค้งชนิดโพลี คาร์บอเนต ขนาด 18 นิ้ว มีหมวก รวมประกับขายึด
PF-P02 กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว มีหมวก รวมประกับขายึด
PF-P03 กระจกโค้งขนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว มีหมวก รวมประกับขายึด
PF-P04 กระจกโค้งขนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 40 นิ้ว มีหมวก รวมประกับขายึด
รายละเอียดสินค้า

 • เนื้อกระจกโค้ง ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
 • ตัวกระจกโค้ง ที่ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต ตกไม่แตกยุบตัวได้
 • ตัวกรอบกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ของร้านไทยจราจรทำจากพลาสติก ABS วัสดุเดียวที่ทำจากหมวกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน
 • ตัวประกับจับเสา เป็นวัสดุอลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม
 • ตัวล็อคยึด สามารถ ปรับเปลี่ยนองศา ก้มเงยได้ทุกทิศทาง
 • ลูกค้าสามารถเลือกติดกับเสาหรือกำแพงได้ แต่ต้องซื้อตัวเสาแยกต่างหาก
สนใจสินค้า กระจกโค้งชนิดโพลี คาร์บอเนต โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

 

CODE ชื่อสินค้า
PF-K01 กระจกโค้งแท้ ขนาด 12 นิ้ว รวมประกับขายึด
PF-K02 กระจกโค้งแท้ ขนาด 18 นิ้ว รวมประกับขายึด
PF-K03 กระจกโค้งแท้ ขนาด 24 นิ้ว รวมประกับขายึด
PF-K04 กระจกโค้งแท้ ขนาด 40 นิ้ว รวมประกับขายึด
รายละเอียดสินค้า

 • เนื้อกระจกโค้ง ทำจากกระจกเงาแท้ เหมือนกระจกส่องหน้าทั่วไป
 • ตัวกรอบกระจกโค้ง ของร้านไทยจราจรทำจากพลาสติก ABS วัสดุเดียวที่ทำจากหมวกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน
 • ตัวประกับจับเสา เป็นวัสดุเหล็ก
 • ตัวล็อคยึด สามารถ ปรับเปลี่ยนองศา ก้มเงยได้ทุกทิศทาง
 • ลูกค้าสามารถเลือกติดกับเสาหรือกำแพงได้ แต่ต้องซื้อตัวเสาแยกต่างหาก
สนใจสินค้า กระจกโค้งแท้ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-S01 กระจกโค้งชนิดสแตนเลส ขนาด 18 นิ้ว รวมประกับขายึด
PF-S02 กระจกโค้งชนิดสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว รวมประกับขายึด
PF-S03 กระจกโค้งชนิดสแตนเลส ขนาด 32 นิ้ว รวมประกับขายึด
PF-S04 กระจกโค้งชนิดสแตนเลส ขนาด 40 นิ้ว รวมประกับขายึด
รายละเอียดสินค้า

 • เนื้อกระจกโค้ง ทำจากสแตนเลสปัดเงา
 • ตัวกรอบกระจกโค้ง ของร้านไทยจราจรทำจากอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
 • ตัวประกับจับเสา เป็นวัสดุเหล็กซิ้งค์ทำสี
 • ตัวล็อคยึด สามารถ ปรับเปลี่ยนองศา ก้มเงยได้ทุกทิศทาง
 • ลูกค้าสามารถเลือกติดกับเสาหรือกำแพงได้ แต่ต้องซื้อตัวเสาแยกต่างหาก
 • อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 20 ปี ไม่เป็นสนิม ตกไม่แตก
สนใจสินค้า กระจกโค้งชนิดสแตนเลส โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

กระจกโดมติดมุมห้อง 90 องศา,กระจกครึ่งโดมอคิริค 180 องศา,กระจกโดม 360 องศา
ขนาด มุมมอง 90 องศา มุมมอง 180 องศา มุมมอง 360 องศา
เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. PF-QD03 PF-HD03 PF-D01
เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม. PF-QD04 PF-HD04 PF-D02
เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม. PF-QD05 PF-HD05 PF-D03

 

แชร์ :

ยางกั้นล้อ/ยางปีนฟุตบาท

จำหน่าย ยางกั้นล้อ ยางปีนฟุตบาท สินค้าคุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า กว้าง ยาว สูง
PF-PB-01 ยางกั้นล้อ 48x14x10 Cm.  น้ำหนัก : 3 Kg ใช้พุกติดตั้ง 2 ตัว 48 14 10
สนใจสินค้า ยางกั้นล้อ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

 

 

CODE ชื่อสินค้า กว้าง ยาว สูง
PF-PB-01A ยางกั้นล้อ 58x11x10 Cm. คาดแถบสะท้อนแสง 58 11 10

CODE ชื่อสินค้า กว้าง ยาว สูง
PF-PB-01B พลาสติกกั้นล้อ 50x15x10 Cm พร้อมแถบสะท้อนแสง 52 15 10
รายละเอีดสินค้า

 • น้ำหนัก : 1.5 Kg. ใช้พุกติดตั้ง 2 ตัว
 • วัสดุ พลาสติก ABS
 • ติดตั้ง 2 ตัวต่อ 1 ช่องจอด
 • พลาสติกกั้นล้อมีติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ป้องกันรถถอยชนกำแพง หรือชนท้ายกัน
 • ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง เหมาะสำหรับ ทำลานจอดรถตั้งแต่ รถเล็กไปจนถึงรถบรรทุก สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 70 ตัน มีน้ำหนักเบา ติดตั้งได้ง่ายเป็นสินค้ายอดนิยม สำหรับรถที่ใช้น้ำหนักเยอะๆเช่น รถพ่วง รถทัวร์ รถบรรทุก เป็นต้น
สนใจสินค้า ยางกั้นล้อ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

 

CODE ชื่อสินค้า กว้าง ยาว สูง
PF-PB-01C ยางกั้นล้อรถ 55x15x15 Cm. คาดแถบสะท้อนแสง 55 15 15
รายละเอียดสินค้า : ยางกั้นล้อ

 • น้ำหนัก : 9 Kg ใช้พุกติดตั้ง 2 ตัว
 • วัสดุ ยางพารา ผสมยาง Recycle
 • ติดตั้ง 2 ตัวต่อ 1 ช่องจอด
 • ยางกั้นล้อมีติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ป้องกันรถถอยชนกำแพง หรือชนท้ายกัน
สนใจสินค้า ยางกั้นล้อ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า กว้าง ยาว สูง
PF-PB-01D ยางกั้นล้อ 90x15x10 Cm. คาดแถบสะท้อนแสง 90 15 10
รายละเอียดสินค้า : ยางกั้นล้อ

 • น้ำหนัก : 7 Kg ใช้พุกติดตั้ง 2 ตัว
 • วัสดุ ยางพารา ผสมยาง Recycle
 • ติดตั้ง 2 ตัวต่อ 1 ช่องจอด
 • ยางกั้นล้อมีติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ป้องกันรถถอยชนกำแพง หรือชนท้ายกัน
สนใจสินค้า ยางกั้นล้อ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-PB-02 ยางกั้นล้อ ขนาด 1820*150*100 mm พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง สีเหลือง 4 แถบ
รายละเอียดสินค้า : ยางกั้นล้อ

 • น้ำหนักต่อชิ้น : 15 Kg
 • วัสดุ ยางพารา ผสมยาง Recycle
 • ติดตั้ง 1 ตัวต่อ 1 ช่องจอด
 • ยางกั้นล้อมีติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ป้องกันรถถอยชนกำแพง หรือชนท้ายกัน
สนใจสินค้า ยางกั้นล้อ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-PB-03A ยางกั้นล้อขนาดใหญ่ 29x33x26 Cm.
สนใจสินค้า ยางกั้นล้อ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-PB-03 ยางกั้นล้อชนิดพกพา 11x24x17 Cm.
สนใจสินค้า ยางกั้นล้อ โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-R40301 ยางปีนฟุตบาท ขนาด 48x32x13 Cm.

แชร์ :

ที่จอดรถจักรยาน

จำหน่ายที่จอดรถจักรยาน ยึดติดกับพื้นคุณภาพสูง สนใจสอบถามโทร. 02-001-2125 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-01 ที่จอดจักรยาน ขนาด 3 เมตร จอดได้ 7 ช่องจอด
รายละเอียดสินค้า:

 • ที่จอดรถจักรยาน วัสดุเป็นเหล็ก คุณภาพดี
 • สามารถจอดรถจักรยานได้ 7 ช่องจอด
 • ใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัย
 • ที่จอดรถจักรยาน สามารถยึดติดกับพื้นได้
 • ขนาด 300 Cm x 40 Cm (ความยาว 3 เมตร)

สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR09-I ที่จอดรถจักรยาน ขนาด 35x175x28 Cm จอดได้ 5 ช่องจอด วัสดุเหล็ก
PF-BR09-G ที่จอดรถจักรยาน ขนาด 35x175x28 Cm จอดได้ 5 ช่องจอด วัสดุกาวไนซ์
PF-BR09-S ที่จอดรถจักรยาน ขนาด 35x175x28 Cm จอดได้ 5 ช่องจอด วัสดุสแตนเลส

 

สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-02S ที่จออดรถจักรยานทรงกรม ขนาด 900x800mm. วัสดุสแตนเลส
PF-BR-02I ที่จออดรถจักรยานทรงกรม ขนาด 900x800mm. วัสดุเหล็ก
รายละเอียดสินค้า:
– ที่จอดรถจักรยานชนิดทรงกลม Ø 2” 
– สามารถเลือกเป็นวัสดุเหล็ก หรือสแตนเลสได้
– ขนาดมาตรฐาน 900×800 mm.
– ติดตั้งง่ายเพียงใช้พุกยึดพื้น
– ลูกค้าสามารถออกแบบขนาดได้เอง
– จอดได้ 2 คันต่อ 1 ช่องจอด

 

สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-05S ที่จออดรถจักรยานทรงตัวU ขนาด 915×315 mm. วัสดุสแตนเลส พร้อมเพลท
PF-BR-04I ที่จออดรถจักรยานทรงตัวU ขนาด 915×315 mm. วัสดุเหล็กพร้อมเพลท
รายละเอียดสินค้า:
– ที่จอดรถจักรยานชนิดทรงกลม Ø 2” 
– สามารถเลือกเป็นวัสดุเหล็ก หรือสแตนเลสได้
– ขนาดมาตรฐาน 915×315 mm.
– ติดตั้งง่ายเพียงใช้พุกยึดพื้น
– ลูกค้าสามารถออกแบบขนาดได้เอง
– จอดได้ 2 คันต่อ 1 ช่องจอด

สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-05S ที่จออดรถจักรยานทรงตัวW ขนาด 1610×915 mm. วัสดุสแตนเลส พร้อมเพลท
PF-BR-05I ที่จออดรถจักรยานทรงตัวW ขนาด 1610×915 mm. วัสดุเหล็ก พร้อมเพลท
รายละเอียดสินค้า:
– ที่จอดรถจักรยานชนิดทรงกลม Ø 2” 
– สามารถเลือกเป็นวัสดุเหล็ก หรือสแตนเลสได้
– ขนาดมาตรฐาน 1610×915 mm.
– ติดตั้งง่ายเพียงใช้พุกยึดพื้น
– ลูกค้าสามารถออกแบบขนาดได้เอง
สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-06S ที่จออดรถจักรยานทรงตัวM ขนาด 990×915 mm. วัสดุสแตนเลส พร้อมเพลท
PF-BR-06I ที่จออดรถจักรยานทรงตัวM ขนาด 990×915 mm. วัสดุเหล็ก พร้อมเพลท
รายละเอียดสินค้า:
– ที่จอดรถจักรยานชนิดทรงกลม Ø 2” 
– สามารถเลือกเป็นวัสดุเหล็ก หรือสแตนเลสได้
– ขนาดมาตรฐาน 990×915 mm.
– ติดตั้งง่ายเพียงใช้พุกยึดพื้น
– ลูกค้าสามารถออกแบบขนาดได้เอง

สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR07-1S ที่จอดรถจักรยานชนิดตะแกรง 5 ช่องจอด 1 ด้าน 74x162x75 cm วัสดุสแตนเลส
PF-BR07-1I ที่จอดรถจักรยานชนิดตะแกรง 5 ช่องจอด 1 ด้าน 74x162x75 cm วัสดุเหล็ก
PF-BR07-2S ที่จอดรถจักรยานชนิดตะแกรง 10 ช่องจอด 1 ด้าน 95x162x75 cm วัสดุสแตนเลส
PF-BR07-2I ที่จอดรถจักรยานชนิดตะแกรง 10 ช่องจอด 1 ด้าน 95x162x75 cm วัสดุเหล็ก
รายละเอียดสินค้า:

 • ที่จอดรถจักรยานชนิดตะแกรง มีทั้ง 1 ด้าน และ 2 ด้าน ทำช่องจอดได้ตั้งแต่ 5 ช่อง – 10 ช่อง
 • ที่จอดจักรยานวัสดุทำได้ ทั้งเหล็กและสแตนเลส ขนาด โครงนอก 2” โครงด้านใน 1” หนา 2mm.
 • ที่จอดจักรยานมี 4 ขนาดให้เลือก 
  สำหรับ 1 ด้าน 74x162x75 cm (กxยxส), 74x283x75 cm(กxยxส)
สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-12 ที่จอดจักรยาน 1 ช่องจอด 34x30x80 Cm
รายละเอียดสินค้า

 • ที่จอดจักรยาน 1 ช่องจอด 34x30x80 Cm.
 • สำหรับต้องการความเป็นระเบียบในการจอดจักรยาน
 • สามารถปรับระดับล้อได้ตามความต้องการ
 • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-13 ที่จอดจักรยาน 2 ช่องจอด 60x55x76 Cm
รายละเอียดสินค้า

 • ที่จอดจักรยาน 2 ช่องจอด 60x55x76 Cm.
 • สำหรับต้องการความเป็นระเบียบในการจอดจักรยาน
 • สามารถปรับระดับล้อได้ตามความต้องการ
 • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-15-I ที่จอดจักรยาน 5 ช่องจอด 36.5x180x36 Cm วัสดุเหล็ก
PF-BR-15-G ที่จอดจักรยาน 5 ช่องจอด 36.5x180x36 Cm วัสดุเหล็กกาวไนซ์
PF-BR-15-S ที่จอดจักรยาน 5 ช่องจอด 36.5x180x36 Cm วัสดุสแตนเลส

 

สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-16 ที่จอดจักรยานสำหรับใส่รถกระบะ 4 ช่องจอด ขนาด ยาว 140-184 cm.
สนใจที่จอดจักรยาน โทร.02-001-2152,098-403-3350,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BR-18-I ที่จอดจักรยาน 2 เมตร 6 ช่องจอด พร้อมแท่งคอนกรีตขนาด 50x200x50 cm.

แชร์ :

กรวยจราจร

                       จำหน่ายกรวยจราจรหลายแบบ สะท้อนแสง มีให้เลือกทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม ติดแถบคาดสะท้อนแสง สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ทนทานได้ทุกสภาพอากาศ ใช้งานได้ยาวนาน ราคาถูก สนใจสอบถามโทร. 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 
กรวยจราจร ขนาด 50 ซม. กรวยจราจร ขนาด 70 ซม. กรวยจราจร ขาด 70 ซม
CODE ชื่อสินค้า กว้าง น้ำหนัก
PF-C1-01 กรวยจราจร ขนาด 50 Cm คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ 30×30 Cm. 0.9 Kg.
PF-C1-02 กรวยจราจร ขนาด 70 Cm คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ 36×36 Cm. 1.1 Kg.
PF-C1-03 กรวยจราจร ขนาด 80 Cm คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ 44×44 Cm. 2 Kg.
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865   Line ID : @pftraffic 

 • กรวยจราจรวัสดุทำจากวัสดุ PVC สีส้ม รถเหยียบไม่แตก คืนตัวได้ดีมาก เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก
 • ความสูงของ กรวยจราจร PVC มี 3 ขนาด  45 cm, 70cm, 90 cm.
 • ตัวเนื้อจะเป็นสีส้มสด ไม่ซีดจางง่าย และสามารถเหนชัดในตอนกลางคืน
 • กรวยจราจร PVC สามารถทนแรงเหยียบของรถบรรทุกได้ มีการนิยมใช้กันทั่วโลก
 • เมื่อโดนรถเหยียบทับ กรวยจราจร PVC สามารถคืนตัวได้เร็ว และไม่เป็นรอยแตก อายุการใช้งานยาวนาน
 • สามารถใช้กับไฟกระพริบติดกรวยจราจร หรือ ท่อกั้นกรวยจราจรได้
CODE ชื่อสินค้า
PF-PVC-45 กรวยจราจรขนาด 45 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 1 แถบ วัสดุ PVC
PF-PVC-70 กรวยจราจรขนาด 70 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 1 แถบ วัสดุ PVC
PF-PVC-90 กรวยจราจรขนาด 90 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 1 แถบ วัสดุ PVC
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865 Line ID : @pftraffic 

 • กรวยจราจรวัสดุทำจากวัสดุ PVC สีส้ม รถเหยียบไม่แตก คืนตัวได้ดีมาก เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก
 • ความสูงของ กรวยจราจร PVC มี 3 ขนาด  45 cm, 70cm, 90 cm.
 • ตัวเนื้อจะเป็นสีส้มสด ไม่ซีดจางง่าย และสามารถเหนชัดในตอนกลางคืน
 • กรวยจราจร PVC สามารถทนแรงเหยียบของรถบรรทุกได้ มีการนิยมใช้กันทั่วโลก
 • เมื่อโดนรถเหยียบทับ กรวยจราจร PVC สามารถคืนตัวได้เร็ว และไม่เป็นรอยแตก อายุการใช้งานยาวนาน
 • สามารถใช้กับไฟกระพริบติดกรวยจราจร หรือ ท่อกั้นกรวยจราจรได้
CODE ชื่อสินค้า
PF-PVC-01 กรวยจราจรขนาด 45 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 1 แถบ พร้อมยางเพิ่มน้ำหนัก วัสดุ PVC
PF-PVC-02 กรวยจราจรขนาด 70 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมยางเพิ่มน้ำหนัก วัสดุ PVC
PF-PVC-03 กรวยจราจรขนาด 90 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมยางเพิ่มน้ำหนัก วัสดุ PVC
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865  Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า กว้าง น้ำหนัก
PF-C1-01PE กรวยจราจรฐานยาง 50 Cm คาดสะท้อนแสง 2 แถบ วัสดุตัวเนื้อพลาสติกทำจาก PE กว้าง 30×30 Cm. 1.2 Kg.
PF-C1-02PE กรวยจราจรฐานยาง 70 Cm คาดสะท้อนแสง 2 แถบ วัสดุตัวเนื้อพลาสติกทำจาก PE กว้าง 36×36 Cm. 2.2 Kg.
PF-C1-03PE กรวยจราจรฐานยาง 100 Cm คาดสะท้อนแสง 2 แถบ วัสดุตัวเนื้อพลาสติกทำจาก PE  44×44 Cm. 5 Kg.
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-C1-04R กรวยจราจรสี่เหลี่ยมสีส้ม สูง 72 Cm คาดแถบสะท้อนแสงสีแดง-ขาว วัสดุ EVA Rubber
PF-C1-04B กรวยจราจรสี่เหลี่ยมสีดำ สูง 72 Cm คาดแถบสะท้อนแสงสีเหลือง-ดำ วัสดุ EVA Rubber
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865 Line ID : @pftraffic 

เนื้อพลาสติกทำจาก : EVA
รูปทรง : สี่เหลี่ยม
ความสูง : 72 เซนติเมตร
ความกว้างของฐาน : 42×42 Cm.
น้ำหนัก : 2.4 Kg
แถบสะท้อนแสงขนาด : 40 Cm.
กรวยจราจร คาดแถบสะท้อนแสงสีเหลือง-ดำ
CODE ชื่อสินค้า
PF-C2-04R กรวยจราจรสี่เหลี่ยม ขนาดสูง 70 ซม.สะท้อนแสง สีแดง-ขาว
PF-C2-04B กรวยจราจรสี่เหลี่ยม ขนาดสูง 70 ซม.สะท้อนแสง สีเหลือง-ดำ
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865 Line ID : @pftraffic 

 

CODE ชื่อสินค้า
PF-C3-01 กรวยจราจรพับได้ พร้อมไฟกระพริบ ขนาด 70 Cm คาดแถบสะท้อนแสง
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-CB-01R ท่อกั้นกรวยจราจร สีขาว-แดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 CM. ความยาว 120-220 Cm.
PF-CB-01B ท่อกั้นกรวยจราจร สีเหลือ-ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 CM. ความยาว 120-220 Cm.
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865  Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-TCT-R เทปกั้นกรวยจราจร สีขาว-แดง ความยาวของเทป 3.0 Meter ความกว้างของเทป 50 mm.
PF-TCT-B เทปกั้นกรวยจราจร สีเหลือง-ดำ ความยาวของเทป 3.0 Meter ความกว้างของเทป 50 mm.

CODE ชื่อสินค้า
PF-CTL-00R ไฟแฟลชโซล่าเซลล์ ⌀ 3” สำหรับติดกรวยจราจร สีแดง
PF-CTL-00Y ไฟแฟลชโซล่าเซลล์ ⌀ 3” สำหรับติดกรวยจราจร สีเหลือง
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865  หรือ Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-CTL-01R ไฟแฟลชโซล่าเซลล์ ⌀ 7” สำหรับติดกรวยจราจร สีแดง
PF-CTL-01Y ไฟแฟลชโซล่าเซลล์ ⌀ 7′ สำหรับติดกรวยจราจร สีเหลือง
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865  Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-CTL03 ไฟกระพริบลูกศร LED ขนาด 600×475(210)mm
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-CCC-01 ห่วงสำหรับคล้องโซ่ เสียบกรวยจราจร ขนาด 10 Cm
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-CRWB ยางเพิ่มน้ำหนักกรวยจราจร 37.5×37.5×5 Cm. น้ำหนัก 1.8 Kg เส้นรอบวง 25.5 Cm.
สนใจสินค้าติดต่อ 02-001-2152 ,098-996-4544,095-580-6865  Line ID : @pftraffic 

แชร์ :