PF traffic CO.,LTD

PF traffic CO.,LTD

คัดสรรและรวบรวมอุปกรณ์ให้ความปลอดภัย และจราจรหลากหลายประเภท ที่ได้มาตรฐาน

ลูกค้าของเรา

ที่จอดรถจักรยาน Bike Park

ผลิตที่จอดรถจักรยาน – มาตรฐานสากล

รับผลิตที่จอดจักรยานตามแบบ แข็งแรง ทนทาน สีกันสนิมคุณภาพสูง

* สามารถ เพิ่ม – ลด ช่องจอดได้ทุกแบบ

( กว้าง x ยาว x สูง ) 35 x 200 x 30 cm.

CODE Product
PF-BP-01  5 ช่องจอด 35x200x30 cm. (เหล็ก)
PF-BP-01-SUS 304 5 ช่องจอด 35x200x30 cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

( กว้าง x ยาว x สูง ) สูง35 x 220 x 40 cm. / ต่ำ35 x 220 x 30 cm.

CODE Product
PF-BP-02   7 ช่องจอด สลับสูง-ต่ำ 35x280x30 cm. / 35x220x40 cm. (เหล็ก)
PF-BP-02-SUS 304     7 ช่องจอด สลับสูง-ต่ำ  35x280x30 cm. / 35x220x40 cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

( กว้าง x ยาว x สูง ) 46 x 200 x 48 cm.

สลับสูงต่ำ  สูง46 x 178 x 64 cm. / ต่ำ46 x 178 x 48 cm.

CODE Product
PF-BP-03 5 ช่องจอด 35x200x48 Cm. (เหล็ก)
PF-BP-03-SUS 304 5 ช่องจอด35x200x48 Cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

( กว้าง x ยาว x สูง ) 35 x 200 x 36  cm.

CODE Product
PF-BP-04 5 ช่องจอด 35x200x36 cm. (เหล็ก)
PF-BP-04-SUS 304 5 ช่องจอด 35x200x36 cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

( ยาว x สูง )  90 x 80  cm.

CODE Product
PF-BP-05 ทรง O 90×80 cm. (เหล็ก)
PF-BP-05-SUS 304 ทรง O 90×80 cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

( ยาว x สูง ) 35 x 90  cm.

CODE Product
PF-BP-06 ทรง U 35×90 cm. (เหล็ก)
PF-BP-06-SUS 304 ทรง U 35×90 cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

( ยาว x สูง )  95 x 90  cm.

CODE Product
PF-BP-07 ทรง M 95×90 cm. (เหล็ก)
PF-BP-07-SUS 304 ทรง M 95×90 cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

(  ยาว x สูง )  155 x 90  cm.

CODE Product
PF-BP-08 ทรง W 35x150x90 cm. (เหล็ก)
PF-BP-08-SUS 304 ทรง W 35x150x90 cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

(  ยาว x สูง )  96 x 80  cm.

CODE Product
PF-BP-09 ทรงครีบฉลาม 96×80 cm. (เหล็ก)
PF-BP-09-SUS 304 ทรงครีบฉลาม 96×80 cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

( กว้าง x ยาว x สูง ) 40 x 300 x 75 cm.

2 ฝั่ง 75 x 300 x 75 cm. 

 รายละเอียดสินค้า:
  • ที่จอดรถจักรยานชนิดตะแกรง มีทั้ง 1 ด้าน และ 2 ด้าน ทำช่องจอดได้ตั้งแต่ 5 ช่อง – 10 ช่อง
  • ที่จอดจักรยานวัสดุทำได้ ทั้งเหล็ก ขนาด โครงนอก 2” โครงด้านใน 6 หุน หนา 1.2mm.
  • มี 1 ด้าน / 2 ด้าน(กxยxส), 40x300x75 cm.
CODE Product
PF-BP-10 10 ช่องจอด 40x300x75 cm.

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558


( กว้าง x ยาว x สูง ) 40 x 280 x 55 cm.

CODE Product
PF-BP-011 ทรงตั้งติดผนัง 40x280x55 cm. (เหล็ก)
PF-BP-011-SUS 304 ทรงตั้งติดผนัง 40x280x55 cm. (สแตนเลส)

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558