ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ Solar Traffic Signs

 

ป้ายเตือนจำกัดความสูง พลังงานแสงอาทิตย์

รหัส PF-SL-01
– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED ไม่น้อยกว่า 100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใสPcแท้เพิ่มค่าความสว่าง
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PFLS-01 Y ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ขนาด 300 มม. LED 170 แผงโซล่า 10 W
PFLS-02 Y ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ขนาด 300 มม. LED 230 แผงโซล่า 10 W
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

โคมไฟกระพริบสลับ  2 ดวง พลังงานแสงอาทิตย์

รหัสสินค้า  PF-LS2

ประกอบไปด้วย

โคมไฟขนาด 300 มม ตัวโคมทำมาจากโพลีคาร์บอเนต แบบผิวมันเงา
LED : 186,125 ดวง ขนาด 5mm ชนิด ultra bright แสงสีเหลือง เหลือง หรือ แสงสีแดง เหลือง
แผงโซล่าเซลล์ :  20 วัตต์  
แบตเตอรี่ : 12V 8Ah (x2)

 กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller
 ค่าความสว่าง14,000 – 18,200 mcd/หลอด 
ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-SP60-10 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 10 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-20 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 20 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-30 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 30 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-40 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 40 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-50 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 50 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-60 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 60 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-70 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 70 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
PF-SP60-80 ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ป้าย 80 กม. ขนาด 60×60 ซม. ทำงานทั้งกลางวัน – กลางคืน (ราคาไม่รวมเสา)
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้าย U-TURN พลังงานแสงอาทิตย์
รหัสสินค้า PF-SSR-01
 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์
 – ขนาดของป้าย 60x100cm
 – ขนาดของป้าย 45x75cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 140 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้เพิ่มค่าความสว่าง กันน้ำ
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายเตือนเกาะกลางถนนชนิดป้ายวงกลมแบบลูกศรคู่ พลังงานแสงอาทิตย์
ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-LF-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
– ป้ายสัญลักษณ์ลูกศร ขนาด 60cm

– ป้ายสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์เหลืองดำ ขนาด 45x75cm
– สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 
– แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
– แบตเตอรี่ 12V/15Ah
– หลอด LED Ultra Bright ไม่น้อยกว่า 100 ดวง
– กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
– ค่าความสว่าง 18,100 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันแตก

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนเกาะกลางถนนชนิดลูกศรเดี่ยว พลังงานแสงอาทิตย์
ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-LF-02

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
– ป้ายสัญลักษณ์ลูกศร ขนาด 60cm

– ป้ายสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์เหลืองดำ ขนาด 45x75cm
– สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 
– แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
– แบตเตอรี่ 12V/15Ah
– หลอด LED Ultra Bright ไม่น้อยกว่า 100 ดวง
– กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
– ค่าความสว่าง 18,100 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันแตก

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายไฟกระพริบเตือนแนวทางโค้ง 90 ดวง พลังงานแสงอาทิตย์

รหัสสินค้า  PF-CHV-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
– ขนาดของป้าย 60×75 cm
– สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 

– แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
– แบตเตอรี่ 12V/8Ah
– หลอด LED Ultra Bright ไม่น้อยกว่า 90 ดวง
– กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
– ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันแตก

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

 

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า  PF-SWS-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60×60.cm.หรือขนาด.75×75.cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 180 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายเตือนทางแคบโซล่าเซลล์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า  PF-SNS-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED ไม่น้อยกว่า 160 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันแตก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนทางโค้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ต.๒

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SCS-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cmหรือขนาด75x75cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 180 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายเตือนระวังทางแยกพลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SBS-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cmหรือขนาด75x75cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 180 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนลูกระนาด พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SXS-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED ไม่น้อยกว่า100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำกันแตก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายเตือนมีสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-LPF-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cmหรือ 75x75cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
  -3M แท้ GRADE DIAMOND Prismatic งานจราจร
  -3M แท้ Engineering GRADE Prismatic EGP งานจราจร

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 120 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนระวังข้างหน้ามีทางแยก (สามแยก) พลังงานแสงอาทิตย์
ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SBS-02

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ป้ายขนาด ขนาด 60×100 และ 90×120 cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
  -3M แท้ GRADE DIAMOND Prismatic งานจราจร
  -3M แท้ Engineering GRADE Prismatic EGP งานจราจร

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 90×120 cm = 264 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายระวังข้างหน้ามีทางสี่แยก พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SBS-03

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์ทำสีอบ
 – ขนาดของป้าย 60×100 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Brightไม่น้อยกว่า 100 ดวง แสงสีเหลือง
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

 

ป้ายเตือนห้ามจอดวันคู่-คี่พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SDP-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์ทำสีอบ
 – ขนาดของป้าย 45×75 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่ 12V/12Ah
 – หลอด LED Ultra Brightไม่น้อยกว่า 100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

 

ป้ายระวังฝนตกถนนลื่นโซล่าเซลล์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SWW-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x100cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED 100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนทางรถไฟโซล่าเซลล์ 

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-TS-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 90×120 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED 164 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

 

ป้ายไฟกระพริบเตือนสวมหมวกกันน็อคโซล่าเซลล์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-SH-01

– ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 45×75 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 – แผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์ 
 – แบตเตอรี่  12V/12Ah
 – หลอด LED Ultra Bright
 – หลอด LED 100 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนเขตทางคนข้ามถนน พลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-CWZ-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ป้ายสัญลักษณ์ ห้าเหลี่ยมรูปคนข้ามถนน ขนาด 60×60 cm.
 – ป้ายข้อความสี่เหลี่ยม ขนาด 50×60 และ 60×60 cm.
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 160 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

ป้ายไฟโรงเรียน , ป้ายเขตโรงเรียน , ป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์
 
    ป้ายไฟโรงเรียน , ป้ายเขตโรงเรียน , ป้ายเตือนเขตโรงเรียน เพื่อเตือนเขตคนข้ามถนน ในพื้นที่โรงเรียน
    ป้ายไฟโรงเรียน ใช้เพื่อบ่งบอก ว่าพื้นที่นี้มีเด็กใช้ถนน เป็นจำนวนมาก สามารถเตือนผู้ใช้ถนน ให้ระวังในการขับขี่พาหนะ
ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

รหัสสินค้า PF-WSL-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ

 – ป้ายสัญลักษณ์ ห้าเหลี่ยมรูปคนข้ามถนน ขนาด 60x60cm
 – ป้ายข้อความสี่เหลี่ยม ขนาด 50×60 และ 60x60cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 

 – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 160 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ

* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 
ป้ายเตือนเขตโรงเรียนจำกัดความเร็ว 30 กม. พลังงานแสงอาทิตย์
รหัสสินค้า PF-SWSL-01
ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม
 -แผ่นเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 60x120cm
 -ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M แท้ 
 ป้ายไฟกระพริบ เขตโรงเรียน
 -กล่องเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 50x60cm
 -แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 -แบตเตอรี่ 12V 8Ah
 -ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 -หลอด LED Ultra Bright  144 ดวง  แสงสีเหลือง
 -กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 

 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใสPcแท้เพิ่มค่าความสว่าง 
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
ป้ายเตือนระวังรถ เข้า-ออก พลังงานแสงอาทิตย์
รหัสสิค้า PF-SBW-01

 – ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 – ขนาดของป้าย 60x60cm
 – สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง – แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 – แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 – หลอด LED Ultra Bright 160 ดวง 
 – กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใส Pc แท้ เพิ่มค่าความสว่างกันน้ำ* ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
* สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

ป้ายเตือนหยุดรอเข้าชั่งเกาะกลางถนน พลังงานแสงอาทิตย์

รหัสสินค้า PF-SWSL-02

– ป้ายสัญลักษณ์ หยุดรอเข้าชั่ง แปดเหลี่ยม  ขนาด 60cm
– ป้ายสัญลักษณ์ลูกศร  วงกลม ขนาด 60cm
– ป้ายสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์เหลืองดำ ขนาด 45x75cm

– สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 -แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
 -แบตเตอรี่ 12V 8Ah
 -ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
 -หลอด LED Ultra Bright  144 ดวง  แสงสีเหลือง
 -กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 

 – ค่าความสว่าง 18,200 mcd/หลอด  
 – มีปลอกใสPcแท้เพิ่มค่าความสว่าง 
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด

รายละเอียดสินค้า

ชุดไฟกระพริบหยุดตรวจ สามารถเคลื่อนย้ายได้

รหัสสิค้า PF-SWSL-02

รายละเอียด

โคมไฟกระพริบ ขนาด 300มม. แสงสีเหลือง/แดง
ป้ายเหล็กชุปซิงค์ ขนาด 60cm และป้ายบอกหน่วยงาน
โครงป้ายที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกได้ สูง 1.5 เมตร

สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-BT-01 ป้ายไฟเตือน LED ติดท้ายรถ ขนาด 60x120x5 Cm LED 612 ดวง 12VDC
PF-BT-02B ป้ายไฟ LED เตือนติดท้ายรถชนิดลูกศร 85×46 Cm ผ้าสีดำลูกศรสีเหลือง
PF-BT-02R ป้ายไฟ LED เตือนติดท้ายรถชนิดลูกศร 85×46 Cm ผ้าสีแดงลูกศรสีขาว
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-CHV-041 ป้ายเตือนก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40×120 Cm ชนิดลูกศร ปรับได้ 4 จังหวะ
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

CODE ชื่อสินค้า
PF-SPLS-02 เสากิ่งเดี่ยวแขนยื่นแบบแขนตรง Single Mast Arm สูง 6 เมตร + ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ แผง 5W ขนาด โคม 300 mm. หลอด LED 170 หลอด แบตเตอรี่ 12 V 7.5 Ah (2ชุด) สีเหลือง + หน้าป้าย 75×300 Cm. ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียม ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M T9
สนใจสินค้า  โทร: 02-001-2152,098-996-4544 Line ID : @pftraffic 

แชร์ :