ป้ายจราจร Traffic Signs

จำหน่ายป้ายจราจร – มาตรฐานราชการ

รับผลิตป้ายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนทุกชนิด คุณภาพสูง สีสดใส สติ๊กเกอร์ 3M Commercial / 3M Engineer grade

>>> มีบริการติดตั้งที่ได้มาตรฐานราชการ รับประกันคุณภาพ<<<

  • ป้ายบังคับ (Regulatory Signs) ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น โดยการกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำ ในบางประการ หรือบางลักษณะป้ายบังคับ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามข้อบังคับที่ได้แสดงไว้ตาม ข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด

  •  ป้ายเตือน ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือ ข้อมูลอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความ ระมัดระวังใน การใช้ทางซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้ 

  • ป้ายแนะนำ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการแนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูลอันเกี่ยวกับการ เดินทางและ การจราจร เช่น เส้นทางที่จะใช้ ทิศทาง ระยะทาง สถานที่ รวมทั้งข้อมูลอื่นเป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการเดินทางและจราจร

วัสดุ

เกรดสติ๊กเกอร์

ป้ายเหล็กซิ้งค์

สติ๊กเกอร์ Inkjet Outdoor ทึบแสง

ป้ายอลูมิเนียม

สติ๊กเกอร์ Inkjet Outdoor สะท้อนแสง 3M COM

ป้ายพลาสวู๊ด

สติ๊กเกอร์ Inkjet Outdoor สะท้อนแสง 3M ENG

ป้ายอะคริลิค

สติ๊กเกอร์ Inkjet เรืองแสง

CODE

ชื่อสินค้า

ST-HBS-45

ป้ายจำกัดความสูง วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 mm. ขนาด 45 Cm. สะท้อนแสง 3M (สามารถเปลี่ยนความสูงได้ ตามความต้องการ)

ST-HBS-60

ป้ายจำกัดความสูง วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 mm. ขนาด 60 Cm. สะท้อนแสง 3M (สามารถเปลี่ยนความสูงได้ ตามความต้องการ)

ST-HBS-20100

ป้ายจำกัดความสูง วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 mm. ขนาด 20×100 Cm. สะท้อนแสง 3M (สามารถเปลี่ยนความสูงได้ ตามความต้องการ)

** ( ส่วนลด  กรุณาติดต่อพนักงานขาย ) 

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ :