PF traffic CO.,LTD

PF traffic CO.,LTD

คัดสรรและรวบรวมอุปกรณ์ให้ความปลอดภัย และจราจรหลากหลายประเภท ที่ได้มาตรฐาน

ลูกค้าของเรา

ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ Triangle Stop Sign

ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ มาตรฐานราชการ

โปร่ง 1 ระบบ
CODE Product
PF-EL01-01 ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจชนิดโปร่ง ชนิด 1 ระบบ

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

โปร่ง 2 ระบบ
CODE Product
PF-EL01-02 ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจชนิดโปร่ง ชนิด 2 ระบบ

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

ทึบ 2 ระบบ

 

รายละเอียด ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ

 • ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุน 170 Cm. ขนาดฐาน (ขอบล้อ) 50×100 Cm.
 • ด้านข้างมีไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด
 • ไฟหมุนด้านบนสุด ขนาด 5 นิ้ว 10 วัตต์
 • โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค
 • ป้ายอลูมิเนียม ขนาด 45 Cm. ติดสัญลักษณ์ หยุดตรวจ สะท้อนแสง 3M
 • มีชื่อข้อความสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
 • สามารถเลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน ไฟแบต หรือทั้ง 2 ระบบ
 • โครงกล่องทึบกันน้ำ 30x90x30 Cm. พร้อมฝาปิดสำหรับสำหรับ ใส่แบตและตัวคุมไฟ
 • ล้อขนาด 8 นิ้ว 4 ล้อ
CODE Product
PF-EL02-01 ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ ชนิด 1 ระบบ
PF-EL02-02 ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ ชนิด 2 ระบบ

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

ตู้ไฟ 1 ระบบ
CODE Product
PF-EL03-01 ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ ชนิด 1 ระบบ
ตู้ไฟ 2 ระบบ
CODE Product
PF-EL03-02 ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ ชนิด 2 ระบบ

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

กล่องไฟ 2 ระบบ

      รายละเอียด : ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดกล่องไฟ แบบฐานทึบ

 • ความกว้างของป้ายไฟ 125 Cm. ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุน 140-150 Cm. ลึก 15 Cm.
 • ขนาดฐาน (ขอบล้อ) 90 Cm.
 • ด้านในมีไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ 3 หลอด
 • ไฟหมุนด้านบนสุด ขนาด 5 นิ้ว 10 วัตต์ ซ้าย-ขวา 2 ดวง
 • โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค
 • ป้ายสัญลักษณ์ หยุดตรวจ พร้อมชื่อ ข้อความหน่วยงาน ทำด้วยสติ๊กเกอร์โปร่งแสง
 • สามารถเลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน ไฟแบต หรือทั้ง 2 ระบบ
 • โครงกล่องทึบกันน้ำ พร้อมฝาปิดสำหรับสำหรับ ใส่แบตและตัวคุมไฟ
 • ล้อขนาด 8 นิ้ว 4 ล้อ
CODE Product
PF-EL04-01 ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดกล่องไฟ แบบฐานทึบ 1 ระบบ
PF-EL04-02 ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดกล่องไฟ แบบฐานทึบ 2 ระบบ

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

1 ระบบ
CODE Product
PF-EL05-01 ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดไฟหมุน 2 ด้าน 1 ระบบ

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

2 ระบบ

CODE Product
PF-EL05-02 ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดไฟหมุน 2 ด้าน 2 ระบบ

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

      รายละเอียด : ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดวงกลม

 • โครงเหล็กกล่อง 1×1 นิ้ว ขนาดของสินค้า 65×185 Cm.
 • ไฟนีออน 30W
 • ด้านบนมีป้ายไฟวงกลมอคิลิคโปร่งแสง ขนาด 50 Cm.
 • แผ่นป้ายอคิลิคโปร่งแสง ขนาด 100×50 Cm. 2 ด้าน เปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ
 • สายไฟ VCT ยาว 15 เมตร และ ล้อยางขนาด 8 นิ้ว
CODE Product
PF-EL06-01 ป้ายไฟหยุดตรวจชนิดวงกลม 1 ระบบ
PF-EL06-02 ป้ายไฟหยุดตรวจชนิดวงกลม 2 ระบบ

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558