เสื้อจราจรสะท้อนแสง-มาตรฐานสากล

       จำหน่ายเสื้อจราจรแบบสะท้อนแสง มาตรฐานระดับสากล 

คุณสมบัติของเสื้อจราจรสะท้อนแสง

เสื้อจราจรสะท้อนแสง เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และเพิ่มสวัสดิภาพให้ผู้สวมใส่ ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตาม ท้องถนน หรือสถานที่ต่าง ๆ
เช่น งานก่อสร้างทาง, งานซ่อมบำรุง, ตำรวจ, รปภ. และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน ฯลฯ  

*** สามารถสั่งงานสกรีนเพิ่ม ข้อความ ชื่อหน่วยงานได้ *** 

** ( ส่วนลด  กรุณาติดต่อพนักงานขาย ) 

เพิ่มเพื่อน

แชร์ :