กรวยจราจร Traffic Cone

กรวยจราจร

กรวยจราจร และ อุปกรณ์เสริมติดกรวย

  หลากหลายแบบ หลายสี ติดแถบคาดสะท้อนแสง สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ทนทานได้ทุกสภาพอากาศ ใช้งานได้ยาวนาน มาตรฐานราชการ

 

Product detail

กรวยจราจร EVA+PE แถบสะท้อนแสง 2 แถบ (ไม่มีจุก)

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

30x30x50 cm.  / 1.5 kg 

36x36x70 cm. / 1.8 kg

44x44x80 cm. /  2 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

สีแดง (ไม่มีจุก)

Product detail

กรวยจราจร EVA+PE แถบสะท้อนแสง 2 แถบ (มีจุก)

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

30x30x50 cm.  / 1.5 kg 

34x34x70 cm. / 1.8 kg

45x45x80 cm. /  2 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

สีส้ม (มีจุก)

Product detail

กรวยจราจร PVC แถบสะท้อนแสง 2 แถบ (ไม่มีฐานเพิ่มน้ำหนัก)

รถเหยียบไม่แตก คืนตัวได้ดีมาก เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

37x37x75 cm. / 2.3 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

75 cm.

Product detail

กรวยจราจร PVC แถบสะท้อนแสง 2 แถบ (มีฐานเพิ่มน้ำหนัก)

รถเหยียบไม่แตก คืนตัวได้ดีมาก เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

33x33x70 cm.  / 1.7 kg 

36x36x90 cm. /  4.2 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

70 cm.
90 cm.

Product detail

กรวยจราจร PE แถบสะท้อนแสง 1 แถบ 

รถเหยียบไม่แตก คืนตัวได้ดีมาก เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

28x28x50 cm.  / 1.8 kg 

38x38x75 cm. / 2.5 kg

50x50x100 cm. /  4.8 kg

*สั่งติดชื่อหน่วยงาน หรือ โลโก้ได้

ฐานยางเพิ่มน้ำหนัก

Product detail

กรวยจราจร แบบพับได้ แถบสะท้อนแสง 

สะดวกแก่การพกพา ติดรถยนต์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

กว้าง x ยาว x สูง / น้ำหนักโดยประมาณ

24x24x45 cm.  / 0.5 kg 

30x30x70 cm. / 0.8 kg

ไม่มีไฟกระพริบ
มีไฟกระพริบ

Product detail

ท่อกั้นกรวย ยืดหดได้ แถบสะท้อนแสง 

ใช้กันเขต หรือ กั้นพื้นที่ ใช้คู่กับกรวยจราจร โดยนำไปสวม

วัสดุพลาสติกหนา

ก่อนยืด 1.2 เมตร ยืดสุด 2.0 เมตร

ขาว-แดง
เหลือง-ดำ

Product detail

เป้าสะท้อนแสง เสียบท่อกั้นกรวย 

ใช้คู่กับท่อกั้นกรวย เพื่อให้สะท้อนแสง บอกจุดที่ไม้กันอยู่

วัสดุพลาสติกหนา ทรงกลม ขนาด 10 cm.

Product detail

สายกั้นเขต สายดึงกลับ หัวกรวย

ใช้กันเขต หรือ กั้นพื้นที่ ใช้คู่กับกรวยจราจร โดยนำไปสวม

กว้าง x ยาว 

2″x3 เมตร

ขาว-แดง
เหลือง-ดำ

Product detail

ไฟแฟลชหัวกรวย

ใช้เสียบกับกรวย ไฟจะกระพริบเตือน ใช้คู่กับกรวย

ขนาด 3″

สีแดง
สีเหลือง

Product detail

ไฟแฟลชสวมหัวกรวย

ใช้สวมกับกรวย ไฟจะกระพริบเตือน ใช้คู่กับกรวย

ขนาด 7

ไฟแฟลช SolarCell

Product detail

ไฟลูกศรกระพริบ สวมหัวกรวย

ใช้สวมกับกรวย ไฟจะกระพริบเตือน ใช้คู่กับกรวย

กว้างxยาวxสูง 

47x60x7 cm.

ไฟลูกศรกระพริบ

Product detail

ห่วงคล้องโซ่

ใช้สวมกับกรวย เพื่อร้อยโซ่ ใช้คู่กับกรวย

ขนาด 10 cm.

ห่วงคล้องโซ่

Product detail

ฐานยางเพิ่มน้ำหนักกรวย

ใช้สวมลงไปทับกรวย เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กรวย

เมื่อเจอลมแรงไม่ให้ล้มได้ง่าย

ใช้ได้กับกรวยสูงขนาด 50/60/70/80 cm.

น้ำหนัก 2 kg. +/-

ฐานยางเพิ่มน้ำหนัก

Product detail

โซ่พลาสติก 

ใช้คล้องกับกรวย เพื่อกั้นพื้นที่ 

ใช้คู่กับกรวยที่มีจุก หรือ ห่วงคล้องโซ่

6 mm. ยาว 25 เมตร

โซ่พลาสติก

Product detail

ขายึดป้ายสวมหัวกรวย

ใช้ยึดป้าย นำไปสวมกับหัวกรวย 

กว้างxยาวxสูง

15x30x3 cm.

ขายึดป้ายสวมหัวกรวย