ป้ายไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ไฟสำรองฉุกเฉิน

ป้ายทางออกฉุกเฉิน – ไฟสำรองฉุกเฉิน ที่ได้มาตรฐาน

EMERGENCY EXIT SIGN ป้ายไฟกล่องทางออกฉุกเฉิน

CODE

Signage

Scheme

Battery

Duration

Remote
Support

PF-BXF-10-1A

1

ติดเพดาน

3.2v3600mAh

4 ชั่วโมง

YES / No

PF-BXF-10-2A

2

ติดเพดาน

3.2v3600mAh

4 ชั่วโมง

YES / No

PF-BXF-10-1ฺB

1

 ติดผนัง

3.2v3600mAh

4 ชั่วโมง

YES / No

PF-BXF-10-1C

1

แขวนลอย 

3.2v3600mAh

4 ชั่วโมง

YES / No

PF-BXF-10-2C

2

แขวนลอย

3.2v3600mAh

4 ชั่วโมง

YES / No

รายละเอียดสินค้า : ป้ายไฟกล่องทางออกฉุกเฉิน

 • BFX Series (พื้นที่อะคริลิค 193 x 363 mm.) ตัวอักษร 10 cm.
 • แบตเตอรรี่ Li-iron-Phosphate มีความปลอดภัยสูง (มาตรฐาน UL 1642)
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระยะยาว
 • เมื่อไฟ AC มาตามปกติ สามารถปรับระดับความสว่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 4 ระดับ
 • เมื่อไฟดับ ป้ายไฟจะสว่างในระดับสูงสุด (ระดับ 4) เพื่อความปลอดภัย
 • N ไม่มีรีโมท –  R มีรีโมท

EMERGENCY EXIT SIGN ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน อะคริลิค

CODE

Signage

Scheme

Lamp
Rated Power

Remote
Support

PF-XLF-10-1A

1

ติดเพดาน

10W

YES / No

PF-XLF-10-2A

2

ติดเพดาน

10W

YES / No

PF-XLF-10-1ฺB

1

 ติดผนัง

10W

YES / No

PF-XLF-10-1C

1

แขวนลอย 

10W

YES / No

PF-XLF-10-2C

2

แขวนลอย

10W

YES / No

PF-XLF-10-1D (1142)

1

ฝังฝ้า ขนาดปีก 11×42 cm.

10W

YES / No

PF-XLF-10-2D (1142)

2

ฝังฝ้า ขนาดปีก 11×42 cm.

10W

YES / No

รายละเอียดสินค้า : ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน อะคริลิค

 • XLF Series (พื้นที่อะคริลิค 160 x 340 mm.) ตัวอักษร 10 cm.
 • แบตเตอรรี่ Li-iron-Phosphate มีความปลอดภัยสูง (มาตรฐาน UL 1642)
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระยะยาว
 • เมื่อไฟ AC มาตามปกติ สามารถปรับระดับความสว่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 4 ระดับ
 • เมื่อไฟดับ ป้ายไฟจะสว่างในระดับสูงสุด (ระดับ 4) เพื่อความปลอดภัย
 • N ไม่มีรีโมท –  R มีรีโมท

EMERGENCY EXIT SIGN ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน อะคริลิค

CODE

Signage

Scheme

Lamp
Rated Power

Remote
Support

PF-XLF-15-1A

1

ติดเพดาน

10W

YES / No

PF-XLF-15-2A

2

ติดเพดาน

10W

YES / No

PF-XLF-15-1ฺB

1

 ติดผนัง

10W

YES / No

PF-XLF-15-1C

1

แขวนลอย 

10W

YES / No

PF-XLF-15-2C

2

แขวนลอย

10W

YES / No

PF-XLF-15-1D (1358)

1

ฝังฝ้า ขนาดปีก 13×58 cm.

10W

YES / No

PF-XLF-15-2D (1358)

2

ฝังฝ้า ขนาดปีก 13×58 cm.

10W

YES / No

รายละเอียดสินค้า : ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน อะคริลิค

 • XLF Series (พื้นที่อะคริลิค 193 x 363 mm.) ตัวอักษร 15 cm.
 • แบตเตอรรี่ Li-iron-Phosphate มีความปลอดภัยสูง (มาตรฐาน UL 1642)
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระยะยาว
 • เมื่อไฟ AC มาตามปกติ สามารถปรับระดับความสว่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 4 ระดับ
 • เมื่อไฟดับ ป้ายไฟจะสว่างในระดับสูงสุด (ระดับ 4) เพื่อความปลอดภัย
 • N ไม่มีรีโมท –  R มีรีโมท

สนใจสินค้า ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน โทร: 02-001-2152  098-996-4544  Line ID : @pftraffic 

ไฟสำรองฉุกเฉิน 

LED Emergency Light ไฟสำรองฉุกเฉิน Backup Time Backup Time

CODE

InitialMode

LampRatedPower

Battery

Level 4

Level 1

PF-LFG-09P3T

Standard

2 x 9 W

3.2 V 6000 mAH 

3 hrs

10 hrs

PF-LFG-12P4T

Standard

2 x 12W

3.2 V 1200 mAH

4 hrs

12 hrs

PF-LFG-09P3T

Mode Save Batt

2 x 9 W

3.2 V 6000 mAH

3 hrs

10 hrs

PF-LFG-12P4T

Mode Save Batt

2 x 12W

3.2 V 1200 mAH

4 hrs

12 hrs

รายละเอียดสินค้า : ไฟสำรองฉุกเฉิน

 • Input voltage: 220 – 240 Vac / 50 Hz (สายไฟ AC 3 ขา ยาว 50 cm)
 • แบตเตอรรี่ Lithium iron phosphate LiFePO4 (UL, ISO 9001)
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระยะยาว
 • Lamps: LM-80 certified mid-power/high-lumen LEDs on metal-core PCB with high thermal conductive nylon
 • Color temperature: Warm white 3500 – 4000 K, CRI > 80 (Daylight 6500 K is optional)
 • Manual test: 90-min test by either pushing button orusing remote control*
 • AutoTest: 90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)
 • IR Remote*: for ON, OFF, Test, Dim and Auto Test Enable/Disable
 • Standards: TIS 1955-2551, ISO 9001:2015
 • Casing: 1.4-mm-thick extruded aluminum coated with powder paint
 • Degree of protection: IP20
 • Operating temperature: 10°C – 40°C
 • Mode Save Batt: Available (optional)
 • ***รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมขายแยกกับผลิตภัญฑ์

LED Emergency Light ไฟสำรองฉุกเฉิน Backup Time Backup Time

CODE

InitialMode

LampRatedPower

Battery

Level 4

Level 1

PF-EPD-209

Standard

2 x 9 W

3.2 V 3600 mAH 

2 hrs

8 hrs

รายละเอียดสินค้า : ไฟสำรองฉุกเฉิน

 • Input voltage: 220 – 240 Vac / 50 Hz (สายไฟ AC 3 ขา แบบมีกราวนด์)
 • Battery type: Lithium iron phosphate LiFePO4 (CE, UL standards)
 • Battery charging method: Constant voltage / current limitwith SMART-CHARGER™
 • Lamps: LM-80 certified mid-power/high-lumen LEDs on metal-core PCB with high thermal conductive nylon
 • Color temperature: Warm white 3500 – 4000 K, CRI > 80
 • Brightness: 4 programmable brightness levels for extended backup times
 • Manual test: 90-min test by either pushing button orusing remote control*

 • AutoTest: 90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)

 • IR Remote*: for ON, OFF, Test, Dim and AutoTest Enable/Disable

 • Standards: TIS 1955-2551, ISO 9001:2015

 • Casing: Steel sheet coated with powder paint

 • Degree of protection: IP20

 • Operating temperature: 10°C – 40°C

 • รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์

LED Emergency Light ไฟสำรองฉุกเฉิน Backup Time Backup Time

CODE

Installation

LampRatedPower

Battery

Level 4

Level 1

PF-RES-09P3T

ฝังฝ้า ขนากปีก 10.5 x 26 cm.

2 x 9 W

3.2 V 6000 mAH 

3 hrs

10 hrs

แชร์ :